PUBLICATIONS FROM THE FINNISH CANCER REGISTRY 1953-2016 by S. Mäklin   20.09.2016

2015

Mäklin, S., Hakama, M., Rissanen, P. and Malila, N.: Use of hospital resources in the Finnish colorectal cancer screening programme: a randomised health services study. BMJ Open Gastro, 2015;2:e000063.doi:10.1136/bmjgast-2015-000063.

2006

Mäklin, S. and Rissanen, P.: Kostnader för cancer. Utvecklingen av sjukvårdskostnader och produktionsbortfall under åren 1996-2004 samt en uppskattning om hur dessa förändras fram till år 2015. Cancerföreningen i Finlands publikationer nr. 67. Helsingfors 2006. (in Swedish)

Mäklin, S. and Rissanen, P.: Syöpien aiheuttamat kustannukset. Hoito- ja tuottavuuskustannusten kehitys vuosina 1996-2004 ja ennuste niiden muutoksista vuoteen 2015. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 67. Helsinki 2006. (in Finnish)