PUBLICATIONS FROM THE FINNISH CANCER REGISTRY 1953-2016 by M. Rantanen   20.09.2016

2016

Koskenvuo, L., Pitkäniemi, J., Rantanen, M. and Lepistö, A.: Impact of screening on survival in familial adenomatous polyposis. J. Clin. Gastroenterol. 2016; 50: 40-44.

Leinonen, M.K., Rantanen, M., Pitkäniemi, J. and Malila, N.: Coverage and accuracy of myeloproliferative and myelodysplastic neoplasms in the Finnish Cancer Registry. Acta Oncol. 2016; 55: 782-786.

Rantanen, M.: Suhteelliseen ilmaantuvuuteen perustuvan kovarianssirakenteen bayesiläinen MCMC-estimointi valikoituneessa perheaineistossa. Pro gradu -tutkielma. Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Turun yliopisto, kesäkuu 2016. (in Finnish)

Uusitalo, E., Rantanen, M., Kallionpää, R.A., Pöyhönen, M., Leppävirta, J., Ylä-Outinen, H., Riccardi, V.M., Pukkala, E., Pitkäniemi, J., Peltonen, S. and Peltonen, J.: Distinctive cancer associations in patients with neurofibromatosis type 1. J. Clin. Oncol. 2016; 34: 1978-1986.

2015

Koljonen, V., Rantanen, M., Sahi, H., Mellemkjær, L., Terning Hansen, B., Chen, T., Hemminki, K. and Pukkala, E.: Joint occurence of Merkel cell carcinoma and non-Hodgkin lymphomas in four Nordic countries. Leukemia & Lymphoma 2015; 56: 3315-3319.