13 Norra Savolax

Incidens enligt tidsperiod

Antalet nya fall Män | Kvinnor
Rater Män | Kvinnor

Incidens enligt åldersgrupp

Antalet nya fall Män | Kvinnor
Rater Män | Kvinnor

Antalet nya fall enligt diagnosmetod

Antalet nya fall Män | Kvinnor

Incidens

Allmännaste typerna av cancer Män | Kvinnor

Mortalitet enligt tidsperiod

Antalet dödsfall Män | Kvinnor
Rater Män | Kvinnor

Mortalitet enligt åldersgrupp

Antalet dödsfall Män | Kvinnor
Rater Män | Kvinnor

Mortalitet

Allmännaste formerna av cancer som dödsorsak Män | Kvinnor

Prevalens

Antalet levande fall Män | Kvinnor
Rater Män | Kvinnor

 

Befolkning Alla