Suositeltu viittaus: Suomen Syöpärekisteri, www.syoparekisteri.fi, päivitetty 08.10.2015          

Ikävakioitu1 syöpäkuolleisuus 100 000 henkilövuotta kohden vuosina 2009-2013 primaaripaikoittain ja sairaanhoitopiireittäin2, NAISET.

Primaaripaikka ICD-10
koodi
25 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Koko maa
Kokonaissyöpä C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 79.6 76.4 79.3 75.7 74.7 74.5 80.6 73.3 72.7 65.4 64.9 72.8 69.1 73.2 75.5 76.7 70.5 67.9 75.0 79.5 84.5 75.4