Eturauhanen 445 29.5 90.2
Keuhkot, henkitorvi 149 9.9 30.1
Ihomelanooma 90 6.0 20.3
Rakko ja virtsatiet3 85 5.6 16.3
Iho, ei-melanooma2 76 5.0 14.4
Paksusuoli 71 4.7 15.1
Haima 57 3.8 11.3
Peräsuoli 57 3.8 11.7
Non-Hodgkin-lymfooma 57 3.8 13.2
Aivot, keskushermosto 48 3.2 12.7
Kokonaissyöpä2 1509 100.0 318.7
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.
3 Sisältäen uroteelin PUNLMP sekä uroteelin ca in situ tapaukset.