Rinta 603 34.0 105.5
Keuhkot, henkitorvi 145 8.2 19.8
Ihomelanooma 102 5.7 19.5
Paksusuoli 99 5.6 14.2
Kohdunrunko 98 5.5 15.4
Iho, ei-melanooma2 66 3.7 6.8
Non-Hodgkin-lymfooma 66 3.7 9.9
Haima 64 3.6 8.2
Aivot, keskushermosto 64 3.6 13.6
Munasarjat 44 2.5 9.8
Kokonaissyöpä2 1776 100.0 287.4
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.