Rinta 220 30.9 99.0
Kohdunrunko 48 6.7 16.2
Iho, ei-melanooma2 40 5.6 8.4
Keuhkot, henkitorvi 36 5.1 9.9
Paksusuoli 35 4.9 10.4
Ihomelanooma 31 4.4 13.8
Haima 29 4.1 7.0
Non-Hodgkin-lymfooma 28 3.9 10.0
Aivot, keskushermosto 28 3.9 21.0
Munuainen 21 2.9 7.0
Kokonaissyöpä2 712 100.0 284.6
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.