Keuhkot, henkitorvi 36 14.5 12.5
Rinta 32 12.9 10.6
Haima 29 11.7 6.6
Paksusuoli 15 6.0 4.2
Aivot, keskushermosto 13 5.2 7.2
Munasarjat 10 4.0 3.6
Rakko ja virtsatiet3 9 3.6 2.3
Kohdunrunko 9 3.6 2.4
Non-Hodgkin-lymfooma 8 3.2 3.1
Peräsuoli 8 3.2 2.2
Kokonaissyöpä2 248 100.0 78.6
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.
3 Sisältäen uroteelin PUNLMP sekä uroteelin ca in situ tapaukset.