Rinta 180 27.8 101.2
Paksusuoli 48 7.4 18.1
Iho, ei-melanooma2 44 6.8 11.2
Kohdunrunko 32 4.9 12.9
Keuhkot, henkitorvi 32 4.9 14.7
Peräsuoli 29 4.5 11.7
Aivot, keskushermosto 24 3.7 17.7
Non-Hodgkin-lymfooma 23 3.6 8.7
Munasarjat 22 3.4 11.4
Ihomelanooma 20 3.1 11.3
Kokonaissyöpä2 647 100.0 304.9
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.