Keuhkot, henkitorvi 30 13.4 11.5
Rinta 25 11.2 9.0
Paksusuoli 22 9.8 7.4
Haima 18 8.0 6.7
Munasarjat 10 4.5 3.6
Peräsuoli 9 4.0 2.6
Non-Hodgkin-lymfooma 9 4.0 2.4
Sappirakko, sappitiet 8 3.6 1.9
Maha 8 3.6 2.5
Aivot, keskushermosto 8 3.6 2.9
Kokonaissyöpä2 224 100.0 74.1
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.