Suositeltu viittaus: Suomen Syöpärekisteri, www.syoparekisteri.fi, päivitetty 08.10.2015          

Elossaolevien syöpäpotilaiden lukumäärät 1.1.2014, primaaripaikoittain ja diagnoosista kuluneen ajan mukaan, NAISET, Kymenlaakson shp

Primaaripaikka ICD-10
koodi
<1 vuosi <5 vuotta <10 vuotta Kaikki
Kokonaissyöpä C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 534 2033 3279 5787