Rinta 111 32.9 106.4
Kohdunrunko 31 9.2 19.6
Paksusuoli 25 7.4 15.9
Iho, ei-melanooma2 19 5.6 8.1
Keuhkot, henkitorvi 18 5.3 12.7
Ihomelanooma 16 4.7 16.9
Peräsuoli 14 4.2 10.7
Aivot, keskushermosto 13 3.9 16.2
Munasarjat 10 3.0 5.2
Non-Hodgkin-lymfooma 9 2.7 4.2
Kokonaissyöpä2 337 100.0 267.3
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.