Rinta 10 14.5 16.4
Keuhkot, henkitorvi 7 10.1 8.7
Haima 7 10.1 5.1
Aivot, keskushermosto 6 8.7 12.3
Non-Hodgkin-lymfooma 5 7.2 3.8
Munasarjat 5 7.2 3.6
Maha 4 5.8 4.8
Paksusuoli 3 4.3 3.2
Maksa 3 4.3 7.3
Sappirakko, sappitiet 2 2.9 0.9
Kokonaissyöpä2 69 100.0 78.1
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.