Haima 23 14.0 11.7
Rinta 17 10.4 5.6
Keuhkot, henkitorvi 13 7.9 4.9
Paksusuoli 12 7.3 3.1
Munasarjat 10 6.1 3.5
Maha 9 5.5 2.6
Sappirakko, sappitiet 7 4.3 2.2
Munuainen 7 4.3 1.9
Myelooma ja muut plasmasolutaudit 7 4.3 1.9
Aivot, keskushermosto 7 4.3 4.7
Kokonaissyöpä2 164 100.0 61.4
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.