Rinta 210 28.2 84.0
Iho, ei-melanooma2 60 8.0 11.5
Kohdunrunko 51 6.8 17.0
Paksusuoli 45 6.0 15.7
Non-Hodgkin-lymfooma 34 4.6 14.5
Haima 33 4.4 8.1
Keuhkot, henkitorvi 32 4.3 9.6
Aivot, keskushermosto 28 3.8 13.3
Munuainen 24 3.2 7.2
Ihomelanooma 23 3.1 7.6
Kokonaissyöpä2 746 100.0 264.6
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.