Rinta 32 14.0 11.1
Haima 23 10.0 7.0
Paksusuoli 20 8.7 5.6
Keuhkot, henkitorvi 18 7.9 4.7
Munasarjat 13 5.7 4.4
Aivot, keskushermosto 12 5.2 6.3
Peräsuoli 11 4.8 3.0
Non-Hodgkin-lymfooma 10 4.4 2.7
Maksa 10 4.4 2.1
Maha 9 3.9 2.3
Kokonaissyöpä2 229 100.0 69.6
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.