Eturauhanen 201 30.3 85.3
Keuhkot, henkitorvi 63 9.5 24.5
Iho, ei-melanooma2 54 8.1 17.2
Paksusuoli 37 5.6 15.3
Ihomelanooma 36 5.4 17.1
Rakko ja virtsatiet3 35 5.3 15.1
Non-Hodgkin-lymfooma 27 4.1 14.4
Peräsuoli 21 3.2 10.0
Munuainen 21 3.2 9.9
Aivot, keskushermosto 21 3.2 10.8
Kokonaissyöpä2 664 100.0 294.0
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.
3 Sisältäen uroteelin PUNLMP sekä uroteelin ca in situ tapaukset.