Keuhkot, henkitorvi 49 14.2 10.2
Rinta 43 12.4 10.9
Haima 32 9.2 7.2
Paksusuoli 27 7.8 4.4
Munasarjat 22 6.4 5.5
Non-Hodgkin-lymfooma 13 3.8 2.8
Maksa 12 3.5 2.7
Aivot, keskushermosto 12 3.5 2.3
Maha 11 3.2 3.4
Sappirakko, sappitiet 11 3.2 2.6
Kokonaissyöpä2 346 100.0 73.8
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.