Rinta 1042 31.0 94.3
Iho, ei-melanooma2 231 6.9 9.8
Kohdunrunko 194 5.8 14.1
Paksusuoli 183 5.4 11.5
Ihomelanooma 154 4.6 14.5
Keuhkot, henkitorvi 151 4.5 9.4
Haima 118 3.5 6.4
Non-Hodgkin-lymfooma 117 3.5 8.7
Aivot, keskushermosto 109 3.2 12.5
Munuainen 98 2.9 6.3
Kokonaissyöpä2 3365 100.0 266.8
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.