Rinta 696 29.4 86.2
Iho, ei-melanooma2 177 7.5 10.7
Kohdunrunko 154 6.5 15.2
Paksusuoli 152 6.4 13.3
Keuhkot, henkitorvi 105 4.4 9.7
Non-Hodgkin-lymfooma 101 4.3 11.2
Munasarjat 85 3.6 8.9
Ihomelanooma 84 3.6 10.9
Haima 83 3.5 6.7
Aivot, keskushermosto 81 3.4 12.7
Kokonaissyöpä2 2364 100.0 250.0
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.