Suositeltu viittaus: Suomen Syöpärekisteri, www.syoparekisteri.fi, päivitetty 05.03.2016          

Ikävakioitu1 syöpäkuolleisuus 100 000 henkilövuotta kohden vuosina 2010-2014 primaaripaikoittain ja sairaanhoitopiireittäin2, NAISET.

Primaaripaikka ICD-10
koodi
25 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Koko maa
Kokonaissyöpä C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 79.2 76.4 80.2 71.3 74.4 75.1 77.0 70.2 74.3 69.2 67.1 70.9 69.4 73.9 74.0 76.7 68.3 67.0 72.5 77.0 77.5 74.7