Rinta 838 32.0 99.4
Paksusuoli 157 6.0 15.1
Keuhkot, henkitorvi 156 6.0 15.1
Ihomelanooma 126 4.8 15.9
Kohdunrunko 115 4.4 11.5
Iho, ei-melanooma2 110 4.2 8.8
Kilpirauhanen 99 3.8 13.9
Aivot, keskushermosto 92 3.5 12.4
Non-Hodgkin-lymfooma 89 3.4 9.4
Haima 86 3.3 7.7
Kokonaissyöpä2 2621 100.0 291.4
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.