Keuhkot, henkitorvi 114 17.3 14.0
Rinta 101 15.3 13.0
Haima 57 8.7 5.7
Paksusuoli 46 7.0 4.9
Non-Hodgkin-lymfooma 36 5.5 3.7
Munasarjat 35 5.3 4.8
Peräsuoli 24 3.6 2.8
Aivot, keskushermosto 18 2.7 2.9
Kohdunrunko 17 2.6 2.3
Maksa 17 2.6 1.9
Kokonaissyöpä2 658 100.0 77.0
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.