Rinta 476 32.0 100.0
Paksusuoli 90 6.0 14.7
Keuhkot, henkitorvi 85 5.7 14.0
Kohdunrunko 74 5.0 14.0
Ihomelanooma 72 4.8 17.6
Iho, ei-melanooma2 67 4.5 6.1
Haima 61 4.1 8.5
Non-Hodgkin-lymfooma 60 4.0 11.2
Aivot, keskushermosto 54 3.6 13.1
Munasarjat 35 2.4 7.2
Kokonaissyöpä2 1488 100.0 270.1
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.