Rinta 205 31.5 99.7
Iho, ei-melanooma2 43 6.6 10.6
Keuhkot, henkitorvi 41 6.3 14.2
Paksusuoli 38 5.8 13.7
Kohdunrunko 33 5.1 13.3
Ihomelanooma 24 3.7 16.2
Munasarjat 23 3.5 10.9
Haima 21 3.2 6.7
Aivot, keskushermosto 19 2.9 14.9
Munuainen 17 2.6 9.8
Kokonaissyöpä2 650 100.0 290.0
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.