Rinta 186 26.5 78.4
Iho, ei-melanooma2 53 7.6 10.4
Kohdunrunko 45 6.4 17.1
Keuhkot, henkitorvi 38 5.4 11.2
Paksusuoli 38 5.4 11.2
Aivot, keskushermosto 32 4.6 15.7
Non-Hodgkin-lymfooma 28 4.0 8.3
Ihomelanooma 28 4.0 12.2
Peräsuoli 25 3.6 9.4
Munasarjat 21 3.0 7.1
Kokonaissyöpä2 701 100.0 251.4
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.