Suositeltu viittaus: Suomen Syöpärekisteri, www.syoparekisteri.fi, päivitetty 05.03.2016          

Ikävakioidut1 elossaolevien syöpäpotilaiden osuudet 100 000 henkilöä kohti, primaaripaikoittain ja diagnoosista kuluneen ajan mukaan laskettuina 1.1.2015, MIEHET, Etelä-Pohjanmaan shp

Primaaripaikka ICD-10
koodi
<1 vuosi <5 vuotta <10 vuotta Kaikki
Kokonaissyöpä C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 230 900 1464 2204