Eturauhanen 118 31.0 81.4
Keuhkot, henkitorvi 56 14.7 35.0
Rakko ja virtsatiet3 22 5.8 14.9
Paksusuoli 19 5.0 15.5
Peräsuoli 14 3.7 9.5
Leukemia 14 3.7 11.9
Non-Hodgkin-lymfooma 13 3.4 10.2
Munuainen 13 3.4 9.1
Haima 12 3.1 7.3
Aivot, keskushermosto 12 3.1 13.3
Kokonaissyöpä2 381 100.0 281.0
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.
3 Sisältäen uroteelin PUNLMP sekä uroteelin ca in situ tapaukset.