Keuhkot, henkitorvi 7 22.6 24.9
Eturauhanen 4 12.9 9.0
Sappirakko, sappitiet 3 9.7 6.4
Aivot, keskushermosto 3 9.7 10.8
Maha 2 6.5 5.7
Rakko ja virtsatiet3 2 6.5 7.1
Non-Hodgkin-lymfooma 2 6.5 5.9
Paksusuoli 2 6.5 6.3
Kokonaissyöpä2 31 100.0 96.3
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.
3 Sisältäen uroteelin PUNLMP sekä uroteelin ca in situ tapaukset.