Keuhkot, henkitorvi 103 15.6 10.5
Rinta 89 13.4 11.1
Haima 71 10.7 6.0
Paksusuoli 47 7.1 3.6
Munasarjat 35 5.3 4.2
Aivot, keskushermosto 28 4.2 4.1
Sappirakko, sappitiet 27 4.1 2.0
Non-Hodgkin-lymfooma 22 3.3 2.3
Peräsuoli 20 3.0 1.8
Kohdunrunko 19 2.9 1.7
Kokonaissyöpä2 662 100.0 66.4
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.