Keuhkot, henkitorvi 248 16.7 13.0
Rinta 236 15.9 13.2
Haima 126 8.5 6.2
Paksusuoli 101 6.8 4.7
Munasarjat 82 5.5 4.5
Non-Hodgkin-lymfooma 74 5.0 3.3
Peräsuoli 45 3.0 2.1
Kohdunrunko 44 3.0 2.2
Munuainen 42 2.8 2.0
Aivot, keskushermosto 37 2.5 2.4
Kokonaissyöpä2 1482 100.0 75.0
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.