Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 3428 3665 4054 4438 4751 4892 5044 5113 5427 5694 5741
Mun och svalg C00-14 36 39 53 52 44 57 62 54 66 70 75
  Läpp C00 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3
  Tunga C02 9 8 12 10 9 15 14 13 18 17 18
  Annan muncancer C03-06 7 8 12 11 13 19 21 17 23 25 28
  Spottkörtel C07-08 5 6 9 7 7 9 12 8 9 8 8
  Svalg C01,C09-14 13 15 18 22 13 13 13 14 14 17 18
Matsmältningsorgan C15-26 1406 1499 1623 1755 1728 1615 1588 1629 1743 1760 1774
  Matstrupe C15 121 115 106 109 91 81 74 70 73 81 65
  Magsäck C16 569 512 493 475 409 324 267 254 219 204 221
  Tunntarm C17 9 10 12 16 19 20 19 18 24 25 24
  Tjocktarm C18 182 223 255 297 321 328 335 334 373 406 402
  Ändtarm C19-20 143 161 169 184 190 187 191 188 176 175 181
  Anus C21 - - 2 6 8 8 10 9 10 11 10
  Lever C22 36 61 82 88 105 94 97 111 152 134 161
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 83 127 172 191 174 168 164 137 139 129 138
  Bukspottkörtel C25 183 242 277 327 376 375 391 457 523 529 523
  Andra matsmältningsorgan C26 80 47 56 62 36 29 40 52 54 66 49
Andningsorgan C30-39 158 185 255 301 353 401 469 542 657 768 754
  Näsa, bihåla C30-31 14 8 10 10 8 10 9 10 9 7 10
  Struphuvud C32 5 3 3 4 6 3 6 5 5 4 6
  Lunga, luftstrupe C33-34 135 171 237 280 331 382 448 519 626 740 723
  Mediastinum C38 3 3 4 4 8 4 4 7 11 6 9
Ben C40-41 15 14 11 11 10 8 8 7 7 3 7
Hudmelanom C43 39 40 37 48 54 56 60 65 71 82 77
Hud, ej-melanom C44 12 9 10 12 15 14 19 20 22 22 15
Mesoteliom C45 4 3 9 11 17 14 20 16 18 16 27
Autonoma nervsystemet C47 4 5 3 2 2 3 3 2 3 2 1
Bindvävnad C48-49 23 29 28 29 34 33 36 44 51 53 77
Bröst C50 466 526 578 674 741 783 823 822 844 882 874
Kvinnliga könsorgan C51-58 536 509 542 508 573 573 575 584 635 696 671
  Livmoderhals C53 173 123 115 101 88 70 68 57 52 52 53
  Livmoderkropp C54 95 108 113 109 136 138 148 146 177 188 189
  Annan cancer i livmodern C55,C58 21 15 17 7 8 11 8 5 6 9 6
  Äggstock C56 199 217 251 243 285 301 279 296 316 337 293
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 49 46 46 49 56 54 73 80 84 110 130
Urinorgan C64-68 112 136 160 185 206 229 218 231 250 228 253
  Njure C64 72 82 98 124 131 141 142 147 155 143 160
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 40 54 62 61 75 88 77 84 95 85 93
Öga C69 8 8 9 9 12 11 12 11 14 12 12
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 85 100 128 139 157 158 174 179 192 199 196
Sköldkörtel C73 34 38 45 42 39 39 31 28 32 29 26
Andra endokrina körtlar C74-75 5 4 7 7 7 8 9 10 9 7 9
Annan eller ospecifierad C76,C80 176 179 168 197 258 321 341 304 259 278 259
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 309 342 388 455 501 568 596 566 554 587 634
  Hodgkin lymfom C81 31 34 27 21 22 15 13 9 8 10 8
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 75 82 106 143 189 224 245 229 221 234 249
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 0 1 1 4 3 3 6 8 5
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 51 64 80 100 111 117 129 127 122 127 144
  Leukemi C91-95 146 145 152 172 142 158 163 150 146 143 161
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 4 21 25 29 40 36
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 16 22 17 36 45 22 23 24 25 31
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0 - - 0 0 0 2 4 5 6 2
  Förstadier till cancer i livmoderhals - 0 - 1 - 0 - 0 1 - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 2 3 3 4 4 5 5 5 7 8 12
  Basaliom i hud 5 4 3 4 3 3 3 2 1 2 5
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.