Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 25.9 15.5 14.5 24.9 38.0 53.3 61.3 83.2 108.4 195.6 356.0 705.7 1166 1780 2435 2975 3462 3950 304.0
Mun och svalg C00-14 - - 0.3 0.1 0.5 0.8 1.5 2.8 5.2 11.3 17.3 25.7 34.6 39.4 44.2 49.3 51.6 50.0 7.7
  Läpp C00 - - - 0.1 - - - 0.2 0.1 0.1 0.7 1.8 2.2 3.8 8.1 16.0 24.1 19.2 0.9
  Tunga C02 - - - - 0.4 0.6 0.6 1.1 1.3 2.4 4.2 3.4 6.1 7.1 7.9 7.6 7.0 3.2 1.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 2.7 3.9 7.0 9.0 10.4 8.5 10.5 8.9 12.2 1.8
  Spottkörtel C07-08 - - 0.3 - - 0.1 0.6 0.4 0.7 0.9 0.9 1.5 2.1 2.7 5.0 4.5 4.3 5.8 0.6
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - 0.1 0.7 2.6 5.1 7.6 12.0 15.2 15.3 14.8 10.8 7.4 9.6 2.9
Matsmältningsorgan C15-26 0.4 0.4 0.8 1.2 3.1 3.2 6.7 11.1 21.0 37.3 72.5 139.8 223.8 353.8 489.8 627.1 726.7 858.5 58.1
  Matstrupe C15 - - - - - 0.1 - 0.4 1.0 2.4 6.3 14.0 20.4 24.4 28.7 31.5 33.0 44.8 3.9
  Magsäck C16 - - - - 0.2 - 1.0 1.3 3.0 5.0 10.6 16.3 24.7 37.7 53.3 67.4 99.3 111.5 6.7
  Tunntarm C17 0.1 - - - 0.1 0.3 0.2 0.9 1.1 1.5 2.6 3.7 5.9 6.7 8.7 10.5 11.3 14.1 1.4
  Tjocktarm C18 - 0.3 0.7 1.1 2.1 1.7 2.7 3.8 7.3 10.2 18.4 33.9 55.9 93.1 140.2 184.9 223.1 271.0 16.4
  Ändtarm C19-20 - - - - 0.5 0.7 1.7 1.8 3.8 7.3 14.8 27.5 49.3 72.9 96.9 120.1 128.0 126.2 11.4
  Anus C21 - - - - - - - 0.4 0.5 1.2 1.3 1.9 0.9 1.8 2.7 2.1 2.7 1.9 0.4
  Lever C22 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.9 1.4 2.4 3.8 11.7 22.7 36.8 52.5 71.3 72.6 76.2 5.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - 0.1 0.3 1.1 1.9 5.5 5.6 10.8 15.4 18.1 27.5 44.8 1.8
  Bukspottkörtel C25 - - - - - 0.1 0.5 1.6 2.2 5.9 11.9 24.6 35.8 64.5 84.8 111.5 117.2 140.3 9.7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - 0.1 - 0.3 0.4 0.9 0.8 2.4 5.1 6.7 9.7 12.0 27.5 0.8
Andningsorgan C30-39 0.4 0.1 0.3 0.4 0.4 1.0 1.1 2.1 4.9 15.7 33.3 82.0 148.1 232.9 316.9 356.9 414.0 431.8 33.6
  Näsa, bihåla C30-31 - - 0.3 - - - 0.1 0.4 0.9 0.5 0.6 1.9 1.8 2.1 2.9 2.9 4.3 3.2 0.5
  Struphuvud C32 - - - - - 0.1 0.3 0.1 0.5 1.9 3.8 6.9 10.9 15.2 14.2 16.3 15.1 9.6 2.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 0.1 - - 0.1 - 0.8 0.6 1.5 3.2 13.0 28.5 71.9 134.7 214.1 297.9 334.7 386.8 415.8 30.6
  Mediastinum C38 0.3 0.1 - 0.2 0.4 0.1 0.1 0.1 - - 0.1 0.9 0.3 0.9 0.6 1.8 5.0 1.3 0.3
Ben C40-41 - 0.5 0.9 0.5 0.7 0.9 1.0 0.5 0.9 0.9 1.0 1.4 1.7 2.1 1.3 2.1 3.1 0.6 0.8
Hudmelanom C43 - 0.7 0.7 0.7 2.4 4.2 5.6 10.2 13.4 20.6 24.7 33.0 46.5 66.9 90.4 99.4 110.2 130.1 14.1
Hud, ej-melanom C44 - - 0.4 0.4 0.6 0.8 0.3 2.1 2.5 4.2 6.9 13.9 26.9 54.6 125.0 199.8 333.7 584.9 13.4
Mesoteliom C45 - - - - - 0.1 - - 0.1 0.4 0.9 3.2 7.0 11.9 12.9 13.9 14.7 19.2 1.4
Autonoma nervsystemet C47 0.4 0.3 - 0.2 - 0.2 - 0.2 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 0.3 0.4 - 0.2
Bindvävnad C48-49 0.4 0.3 0.4 0.6 2.0 1.2 1.5 1.7 1.6 2.6 2.5 3.5 6.5 8.0 10.2 14.9 18.2 17.3 2.2
Bröst C50 - - - - - 0.2 0.1 0.1 0.1 0.8 0.6 1.6 1.6 2.3 4.8 5.0 3.9 3.2 0.5
Manliga könsorgan C60-63 0.4 0.1 - 4.1 10.3 16.4 16.6 16.9 12.0 31.0 89.6 230.8 422.6 653.0 857.8 987.4 1003 916.1 94.0
  Prostata C61 - - - 0.1 - 0.1 - 0.2 4.5 25.1 86.0 226.7 418.3 646.3 851.5 982.5 994.8 907.8 87.7
  Testikel C62 0.4 0.1 - 3.7 10.3 16.2 16.6 16.2 6.9 4.1 2.1 1.9 1.4 1.4 1.3 0.5 2.3 1.3 5.5
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - 0.2 - 0.1 - 0.5 0.7 1.8 1.4 2.2 2.9 5.3 5.0 4.5 6.2 7.0 0.9
Urinorgan C64-68 2.3 0.5 0.1 0.7 0.8 1.7 2.9 5.1 9.1 19.8 32.8 63.9 98.7 149.0 220.2 278.5 345.3 394.0 26.3
  Njure C64 1.9 0.5 - 0.4 0.4 0.6 1.0 2.9 5.7 12.0 17.5 30.9 43.8 56.5 74.0 81.0 87.3 87.8 10.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 0.4 - 0.1 0.4 0.5 1.1 1.8 2.2 3.3 7.8 15.4 32.9 54.8 92.5 146.1 197.5 258.0 306.2 15.9
Öga C69 1.2 - - - 0.2 - 0.1 0.1 0.5 0.4 1.1 1.3 1.9 1.7 2.3 1.8 1.2 3.8 0.5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 6.4 6.0 4.5 5.0 4.5 7.5 8.8 9.9 11.2 13.9 18.1 25.1 27.9 32.4 33.8 40.1 42.7 50.6 11.4
Sköldkörtel C73 - - 0.3 0.8 1.4 2.0 2.2 3.9 4.7 5.3 5.7 8.1 9.5 9.1 7.1 12.1 10.9 9.0 3.0
Andra endokrina körtlar C74-75 1.8 0.7 0.3 0.6 0.1 - 0.6 - 0.2 0.1 0.3 1.1 1.1 1.3 1.3 1.6 2.7 1.3 0.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 0.3 - 0.1 0.2 0.1 0.8 0.6 0.9 1.8 2.6 6.2 11.6 14.2 26.3 36.7 49.8 72.9 117.2 4.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 12.0 5.9 5.5 9.3 11.0 12.1 11.8 15.7 19.0 28.6 42.5 59.9 93.4 135.7 180.0 234.7 306.5 362.0 31.3
  Hodgkin lymfom C81 - 0.1 1.7 4.3 5.5 5.3 3.8 4.5 1.8 2.8 2.8 2.7 4.3 3.7 4.4 3.1 4.7 2.6 2.9
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2.7 1.3 0.8 2.5 3.4 4.4 5.5 6.4 10.2 13.6 22.2 32.3 45.9 66.1 86.1 103.6 123.8 108.9 13.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 0.1 - - - - 0.1 - 0.3 0.4 0.4 1.0 2.4 2.5 3.7 6.6 9.6 0.4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - 0.1 0.1 0.2 0.4 1.1 3.0 3.9 7.5 13.6 20.3 26.5 37.8 52.8 63.4 3.4
  Leukemi C91-95 9.0 4.3 2.9 2.5 1.7 1.9 1.9 2.9 3.7 6.4 9.7 11.9 21.3 30.1 40.0 49.6 73.3 92.9 8.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 0.1 0.1 - - - - - - - 0.2 0.4 1.3 1.6 3.1 7.5 17.8 24.4 57.0 1.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.1 - - - 0.2 0.3 0.3 1.3 2.2 2.2 3.1 3.8 5.7 9.9 12.9 19.1 21.0 27.5 2.0
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - 0.1 0.8 1.1 3.7 8.9 16.8 30.3 54.7 86.5 133.2 238.7 412.6 627.5 893.8 1127 1359 72.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.