Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 24.6 12.2 13.2 22.4 38.4 60.4 92.1 143.4 234.0 385.7 565.9 710.1 1005 1227 1353 1582 1841 2188 263.3
Mun och svalg C00-14 - - 0.3 0.7 0.5 1.8 2.3 1.5 3.7 4.1 5.9 10.9 16.0 21.0 18.3 23.8 31.7 40.2 3.9
  Läpp C00 - - - - - 0.1 - - 0.1 0.1 0.5 - 1.0 2.3 2.5 4.3 8.6 8.0 0.3
  Tunga C02 - - - - 0.2 0.8 0.8 0.3 1.1 0.4 1.6 3.0 4.2 3.6 4.5 6.2 7.3 11.5 1.0
  Annan muncancer C03-06 - - - 0.1 0.1 - 0.5 0.1 0.6 1.5 1.2 2.8 4.6 7.5 5.9 8.3 9.5 12.4 1.1
  Spottkörtel C07-08 - - 0.3 0.6 0.1 0.7 0.8 0.6 0.5 0.5 0.6 1.1 1.7 1.8 1.9 2.3 3.5 6.1 0.6
  Svalg C01,C09-14 - - - - - 0.1 0.1 0.5 1.4 1.5 1.9 4.0 4.5 5.7 3.5 2.6 2.7 2.1 1.0
Matsmältningsorgan C15-26 0.7 0.3 1.5 1.9 2.1 3.1 4.2 11.2 20.8 31.7 59.1 87.4 140.0 207.0 284.1 379.3 473.2 609.3 38.1
  Matstrupe C15 - - - - - - - 0.1 0.6 0.6 0.9 2.4 5.0 6.6 7.6 14.0 15.5 20.2 1.1
  Magsäck C16 - - 0.1 - 0.1 0.2 0.7 1.7 2.7 4.5 5.7 9.7 13.1 20.4 28.5 29.5 42.1 68.3 3.8
  Tunntarm C17 - - - - - 0.1 0.4 0.4 0.5 1.3 1.4 2.2 3.4 5.1 4.0 7.0 5.8 10.6 0.8
  Tjocktarm C18 - - 1.1 1.7 1.5 2.2 2.1 5.0 7.2 12.2 19.9 29.9 47.7 66.2 98.4 139.7 162.9 191.4 13.4
  Ändtarm C19-20 - - - - 0.2 0.1 0.2 2.1 5.0 6.8 14.3 16.3 25.1 36.0 46.3 55.4 62.1 72.6 6.5
  Anus C21 - - - - 0.1 - 0.1 - 0.2 0.8 1.7 1.4 2.2 1.9 2.5 1.7 2.0 4.0 0.5
  Lever C22 0.7 0.3 0.1 0.1 - 0.1 - - 1.1 1.2 3.1 3.8 8.0 12.1 18.5 27.4 36.1 42.5 2.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - 0.1 0.3 0.5 1.2 1.6 4.8 6.8 11.2 15.4 21.6 31.0 42.3 1.9
  Bukspottkörtel C25 - - - - 0.1 0.4 0.6 1.5 2.6 2.8 10.1 16.1 26.8 45.7 60.0 78.9 101.9 128.2 7.2
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 0.1 - - - - 0.1 0.5 0.3 0.4 0.7 1.8 1.9 2.9 4.2 13.7 29.4 0.6
Andningsorgan C30-39 0.4 0.4 - 0.1 0.1 0.7 1.3 1.3 3.4 8.1 20.8 35.1 66.6 90.7 106.6 112.9 119.5 119.0 13.3
  Näsa, bihåla C30-31 - 0.1 - - - - 0.2 0.1 0.1 0.4 0.6 0.5 1.2 1.4 1.1 1.9 2.4 2.1 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - 0.2 - 0.7 1.5 1.7 0.8 2.1 0.8 1.1 1.4 0.3
  Lunga, luftstrupe C33-34 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.6 0.8 1.2 2.8 7.4 19.3 32.5 63.1 88.0 103.0 107.4 112.4 107.8 12.5
  Mediastinum C38 0.3 0.1 - - - 0.1 0.2 - 0.1 0.1 - 0.3 0.1 0.3 0.3 1.1 1.6 4.0 0.2
Ben C40-41 0.3 0.4 0.7 0.6 0.2 0.6 0.4 0.4 0.5 0.1 1.0 0.8 0.7 1.3 0.6 0.4 2.0 1.9 0.5
Hudmelanom C43 - 0.1 0.4 1.9 5.1 10.8 13.4 16.9 20.2 24.3 27.9 25.9 33.0 48.7 49.5 49.9 60.1 71.4 13.3
Hud, ej-melanom C44 0.1 - - 0.1 1.1 0.6 1.1 1.5 2.5 2.8 5.8 11.2 18.6 36.2 59.8 101.0 172.6 340.2 8.0
Mesoteliom C45 - - - 0.1 - - - 0.1 0.1 0.4 0.5 0.3 0.5 1.8 2.2 4.3 3.3 1.9 0.3
Autonoma nervsystemet C47 0.3 - 0.3 0.1 - - - 0.1 - - 0.1 0.3 0.2 0.1 0.2 - - 0.2 0.1
Bindvävnad C48-49 1.0 0.3 0.6 1.1 0.7 0.8 1.0 1.0 1.8 2.3 3.3 5.3 7.9 8.8 10.3 13.4 14.0 11.5 2.2
Bröst C50 - - - 0.1 1.6 7.2 21.8 48.0 100.5 205.9 284.0 320.2 425.5 422.1 352.1 342.5 335.1 327.3 93.8
Kvinnliga könsorgan C51-58 0.1 0.1 0.7 1.0 5.6 9.5 12.2 21.8 27.4 32.8 54.9 86.2 117.1 151.0 181.3 184.4 176.9 186.7 29.7
  Livmoderhals C53 - - 0.3 - 2.7 5.3 8.1 13.6 11.5 6.2 6.2 5.9 4.2 5.6 8.3 7.8 8.6 10.1 4.2
  Livmoderkropp C54 - - - 0.1 0.1 0.5 1.1 2.4 6.2 12.6 25.9 44.5 68.6 86.4 102.8 100.4 89.8 75.1 13.7
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - 0.1 - - - 0.2 0.1 0.2 - 0.3 0.8 3.5 5.2 0.1
  Äggstock C56 - 0.1 0.4 0.9 2.5 3.2 2.5 4.5 8.1 11.7 17.8 27.9 31.6 42.7 47.0 49.7 43.7 51.9 8.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 0.1 - - - 0.2 0.5 0.4 1.3 1.7 2.3 4.8 7.8 12.5 16.2 22.9 25.7 31.2 44.4 3.0
Urinorgan C64-68 2.9 0.3 0.1 0.5 0.7 0.5 1.0 1.9 4.5 8.8 13.8 21.8 36.3 58.4 70.5 100.4 114.6 110.8 9.8
  Njure C64 2.7 0.3 0.1 0.5 0.6 0.2 0.6 0.9 3.4 7.1 9.2 14.8 24.1 33.5 43.3 63.3 59.0 53.1 6.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 0.1 - - - 0.1 0.2 0.4 1.0 1.1 1.7 4.6 7.0 12.2 24.9 27.2 37.1 55.6 57.8 3.5
Öga C69 1.1 0.3 0.1 - - - - - 0.2 0.1 0.3 0.9 1.0 1.0 1.1 1.3 3.1 1.2 0.4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4.3 4.9 3.4 3.2 4.2 7.8 10.9 12.2 15.0 22.3 29.3 28.3 37.8 44.9 41.4 46.3 47.4 42.7 13.4
Sköldkörtel C73 - 0.3 0.7 2.9 5.6 8.0 12.2 14.2 16.3 17.6 20.5 18.0 18.4 16.9 15.0 18.3 14.8 10.3 8.6
Andra endokrina körtlar C74-75 2.2 0.1 - - 0.2 0.2 0.4 - 0.4 0.3 0.2 0.8 0.9 1.2 0.8 0.8 0.7 0.5 0.5
Annan eller ospecifierad C76,C80 0.1 0.1 - - 0.1 0.6 0.6 1.2 3.0 3.3 5.9 8.8 14.2 22.1 34.1 46.5 68.9 115.8 4.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11.1 4.5 4.4 8.0 10.5 8.3 9.4 10.0 13.6 20.7 32.7 48.0 69.8 93.6 125.1 156.4 203.2 197.5 22.8
  Hodgkin lymfom C81 - - 1.4 4.7 5.9 3.9 4.3 2.1 0.8 1.1 1.3 1.9 1.2 1.7 3.2 2.5 3.8 1.6 2.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1.4 0.7 0.7 1.0 2.0 2.6 2.5 4.2 7.0 10.1 18.4 26.3 38.0 46.6 56.8 67.1 87.3 76.3 9.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - 0.1 - 0.1 0.1 0.6 0.5 1.2 1.4 2.1 1.6 2.6 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - 0.1 0.2 - 0.1 0.8 1.9 4.5 5.9 10.1 15.7 22.0 31.2 34.1 28.9 2.6
  Leukemi C91-95 9.6 3.4 2.3 2.1 2.1 0.7 1.7 2.8 3.3 5.3 5.1 9.6 12.7 18.7 24.7 31.8 38.6 44.6 5.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 0.1 0.3 - 0.1 0.1 - 0.2 0.1 0.4 0.3 0.9 0.3 1.1 2.3 5.4 8.1 13.3 25.4 0.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0.1 - - 0.2 0.7 0.6 0.5 1.3 1.8 2.5 3.4 6.1 7.4 11.6 13.6 24.6 18.1 1.7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - 0.1 - 1.8 2.3 9.2 18.2 34.1 28.7 43.6 42.8 21.5 15.7 11.7 12.0 8.5
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 6.0 62.1 137.0 128.3 87.9 58.4 35.9 18.8 13.0 8.2 3.6 5.3 3.4 2.4 1.6 37.1
  Borderlinetumör i äggstock D39 0.1 0.1 0.1 1.2 2.8 5.4 4.6 7.3 6.5 7.5 8.5 10.0 9.8 8.7 6.8 7.2 6.4 8.0 4.1
  Basaliom i hud 0.1 - 0.7 0.7 2.6 5.3 14.2 26.0 51.2 72.7 109.3 159.8 239.2 368.8 475.6 613.4 771.5 869.3 67.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.