Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2.6 2.4 3.2 2.2 3.0 5.4 8.3 17.8 36.8 59.4 105.8 170.6 273.9 407.4 558.8 770.6 1016 1416 75.4
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 0.5 0.6 1.2 0.9 2.7 3.3 5.3 4.9 8.5 10.4 20.9 0.9
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - 0.1 - 0.4 1.1 0.9 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - 0.1 0.2 0.3 0.3 0.6 0.9 0.9 1.6 2.5 2.4 6.6 0.2
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - 0.1 0.1 0.4 - 0.6 0.9 1.6 1.8 3.0 4.7 8.2 0.3
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - 0.2 0.4 0.3 0.5 0.5 0.8 1.6 3.3 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 0.3 0.2 0.4 0.3 1.0 1.2 2.2 1.1 1.9 0.7 1.9 0.3
Matsmältningsorgan C15-26 0.1 0.1 0.1 0.2 - 0.6 1.4 3.8 7.3 14.4 24.9 42.9 78.0 114.1 173.6 238.8 349.3 540.1 21.5
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 0.4 0.6 0.4 2.2 3.8 5.3 5.6 11.5 15.5 22.5 0.9
  Magsäck C16 - - - - - 0.1 0.8 1.2 1.9 2.5 3.7 5.4 9.3 13.6 19.9 26.3 35.7 68.3 2.8
  Tunntarm C17 - - - - - - - 0.3 0.1 0.5 0.2 0.1 1.3 0.9 3.0 3.4 4.9 8.0 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - 0.2 0.9 1.3 4.5 5.9 9.4 15.8 22.3 37.2 51.4 77.1 136.2 4.7
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 0.6 0.9 1.4 3.4 4.1 8.0 10.9 17.3 22.5 33.0 57.8 2.2
  Anus C21 - - - - - 0.1 - - 0.2 0.2 0.3 0.8 0.5 0.5 1.0 0.6 0.7 3.3 0.2
  Lever C22 0.1 0.1 - 0.2 - 0.1 - 0.1 0.9 0.6 1.8 3.7 6.7 10.1 15.1 24.4 35.5 40.4 1.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - 0.1 0.3 0.1 0.6 1.3 3.2 5.1 9.1 13.8 18.3 30.1 44.4 1.6
  Bukspottkörtel C25 - - - - - 0.2 0.2 0.4 1.2 3.0 7.3 13.3 25.8 39.2 58.1 76.2 102.8 132.2 6.5
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 0.1 - - - - 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 1.6 2.1 2.5 4.2 14.0 27.0 0.5
Andningsorgan C30-39 - 0.1 - - - 0.2 0.1 0.4 2.0 5.1 13.5 25.1 49.1 70.6 89.1 99.7 107.3 120.7 10.2
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - 0.1 - 0.1 0.3 0.2 1.0 1.0 0.6 2.4 1.6 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - 0.2 - - 0.2 0.5 0.5 0.3 1.1 0.7 0.7 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 0.2 0.1 0.3 1.7 4.8 13.2 24.1 47.7 68.7 87.4 95.5 100.8 110.6 9.8
  Mediastinum C38 - 0.1 - - - - - 0.1 - 0.2 - 0.2 0.3 0.3 0.3 1.3 1.8 3.8 0.1
Ben C40-41 0.3 - 0.4 0.1 - 0.1 - 0.3 0.2 0.1 - 0.3 - 0.6 0.2 0.2 0.7 1.9 0.2
Hudmelanom C43 - - - - - 0.1 0.5 0.5 0.9 2.0 1.8 2.3 2.7 6.4 6.8 10.0 11.1 18.1 1.1
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - 0.1 - - 0.2 0.2 0.4 0.3 0.8 4.9 15.0 0.1
Mesoteliom C45 - - - - 0.1 - - - 0.1 0.1 0.1 0.5 0.8 1.0 3.5 3.4 3.5 1.6 0.2
Autonoma nervsystemet C47 - - 0.1 0.1 - - - 0.1 0.1 - 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 0.1 0.1 0.4 0.5 0.4 - 0.5 0.4 0.4 1.0 1.0 2.6 2.8 4.2 6.2 8.1 8.0 9.6 1.0
Bröst C50 - - - - - 0.8 2.1 4.6 12.3 18.2 32.6 42.1 52.2 68.3 74.5 104.0 115.5 157.1 13.6
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - 0.1 1.2 1.1 2.7 5.2 6.5 13.4 23.3 33.0 52.7 78.6 100.8 109.3 141.1 9.4
  Livmoderhals C53 - - - - 0.1 0.5 0.6 1.5 1.9 1.3 1.4 2.3 2.0 3.1 4.3 6.1 5.3 11.7 0.9
  Livmoderkropp C54 - - - - - - 0.1 0.3 0.7 1.1 2.5 5.2 7.6 12.2 22.4 31.0 40.8 41.1 2.3
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - 0.2 0.1 - 0.6 2.4 3.8 0.0
  Äggstock C56 - - - - - 0.5 0.4 0.8 2.0 3.3 8.2 13.6 19.8 30.2 41.1 48.2 45.0 51.4 4.9
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - 0.2 - 0.1 0.6 0.8 1.3 2.3 3.4 7.0 10.8 14.9 15.7 33.1 1.2
Urinorgan C64-68 - - - - - 0.2 - - 0.5 1.0 2.0 4.5 9.2 16.6 18.9 36.9 58.1 82.7 2.7
  Njure C64 - - - - - 0.2 - - 0.2 0.5 1.8 3.1 7.1 12.7 11.6 25.3 34.8 40.2 1.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - 0.2 0.4 0.2 1.4 2.1 3.9 7.3 11.5 23.3 42.5 0.9
Öga C69 - 0.1 - - - - 0.1 - 0.2 0.2 0.1 0.2 1.0 0.8 1.1 1.9 2.9 1.9 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 0.5 0.8 1.0 0.6 0.9 1.1 1.2 2.6 3.7 5.1 6.2 7.9 11.1 15.2 17.0 22.3 28.8 28.2 3.6
Sköldkörtel C73 - - - - - - 0.2 0.1 0.2 - 0.2 0.8 1.2 1.0 2.2 7.8 7.1 7.3 0.4
Andra endokrina körtlar C74-75 0.4 0.4 - - - - 0.1 - 0.2 0.3 0.1 0.3 0.7 0.3 0.6 1.1 0.4 0.7 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - 0.1 - - 0.1 0.5 - 0.3 0.7 1.2 3.2 3.7 9.0 12.3 21.2 38.8 58.7 105.2 2.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 1.1 0.4 1.1 0.6 1.4 0.5 1.0 1.5 1.9 3.1 5.8 10.8 19.3 37.5 59.5 87.6 140.3 163.7 7.1
  Hodgkin lymfom C81 - - - 0.1 0.2 0.1 0.4 0.5 0.1 0.2 0.1 - 0.1 0.3 1.1 0.9 1.1 1.4 0.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.5 1.1 2.9 5.3 7.8 14.9 22.0 33.3 60.3 65.3 2.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - 0.3 0.1 0.5 1.3 1.6 2.8 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 0.5 1.1 2.1 4.2 11.3 16.2 22.7 31.7 28.9 1.5
  Leukemi C91-95 1.1 0.3 1.1 0.4 0.9 0.2 0.2 0.8 1.1 1.0 1.2 2.7 5.7 8.6 15.1 21.2 31.0 40.9 2.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 0.1 - - - - 0.1 - 0.1 0.2 0.4 0.2 0.5 0.8 2.2 4.2 8.0 15.5 0.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - 0.1 0.1 0.1 0.6 0.7 1.6 2.4 4.0 6.6 8.9 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - 0.3 0.5 0.5 0.2 0.8 0.2 0.5 0.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - 0.1 - 0.1 0.1 0.5 0.9 0.3 1.1 1.6 2.8 0.1
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - 0.1 0.2 0.8 0.2 0.9 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.