Rekommenderad referens: Finlands Cancerregister, www.cancerregistret.fi, uppdaterad 08.10.2015          

Årligt medeltal av nya fall av cancer 2009-2013, enligt primärlokalisation och sjukvårdsdistrikt1, MÄN.

Primärlokalisation ICD-10
kod
25 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Hela landet
Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 3841 1452 791 572 1523 711 665 462 345 154 487 727 659 632 520 222 984 256 202 334 97 15669