Rekommenderad referens: Finlands Cancerregister, www.cancerregistret.fi, uppdaterad 08.10.2015          

Årligt medeltal av nya fall av cancer 2009-2013, enligt primärlokalisation och sjukvårdsdistrikt1, KVINNOR.

Primärlokalisation ICD-10
kod
25 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Hela landet
Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 4106 1400 696 497 1472 654 603 413 315 144 449 688 613 594 449 195 894 225 180 297 82 14992