Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 14992 89.8 2.9 3.5 1.1 2.7
Mun och svalg C00-14 233 96.8 1.0 0.6 0.5 1.0
  Läpp C00 30 98.6 - 0.7 0.7 -
  Tunga C02 58 99.0 - - 0.7 0.3
  Annan muncancer C03-06 69 97.4 - 0.3 0.6 1.7
  Spottkörtel C07-08 30 89.3 5.4 2.7 0.7 2.0
  Svalg C01,C09-14 47 97.0 1.7 0.4 - 0.9
Matsmältningsorgan C15-26 2717 80.7 3.2 9.0 2.5 4.6
  Matstrupe C15 84 93.1 0.5 2.6 2.1 1.7
  Magsäck C16 268 93.7 0.5 2.0 1.2 2.5
  Tunntarm C17 53 90.5 0.4 4.6 1.9 2.7
  Tjocktarm C18 930 94.7 0.2 2.2 0.9 2.0
  Ändtarm C19-20 424 97.0 - 1.0 0.8 1.2
  Anus C21 26 95.3 1.6 - 3.1 -
  Lever C22 175 68.0 5.8 17.6 3.8 4.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 153 60.5 8.0 17.6 3.7 10.2
  Bukspottkörtel C25 548 48.4 10.7 25.9 5.1 9.9
  Andra matsmältningsorgan C26 56 39.3 2.9 18.2 14.6 25.0
Andningsorgan C30-39 870 67.2 15.1 10.1 2.6 5.0
  Näsa, bihåla C30-31 16 97.5 - 1.3 1.3 -
  Struphuvud C32 15 98.7 - 1.3 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 821 66.8 15.9 10.1 2.7 4.6
  Mediastinum C38 9 34.8 10.9 37.0 - 17.4
Ben C40-41 18 90.0 1.1 5.6 - 3.3
Hudmelanom C43 631 99.9 0.0 - - 0.0
Hud, ej-melanom C44 770 99.8 0.0 0.0 0.1 0.1
Mesoteliom C45 19 98.9 1.1 - - -
Autonoma nervsystemet C47 3 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 113 97.7 0.5 0.4 0.4 1.1
Bröst C50 4717 99.3 0.2 0.1 0.1 0.2
Kvinnliga könsorgan C51-58 1667 94.6 1.7 1.6 0.8 1.3
  Livmoderhals C53 154 97.7 1.0 0.5 0.8 -
  Livmoderkropp C54 826 99.0 0.1 0.3 0.2 0.4
  Annan cancer i livmodern C55,C58 10 38.0 6.0 22.0 14.0 20.0
  Äggstock C56 470 88.4 4.1 3.8 1.3 2.4
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 207 91.6 2.7 1.4 1.8 2.5
Urinorgan C64-68 659 89.5 1.1 4.9 1.2 3.3
  Njure C64 394 86.7 0.7 6.9 1.6 4.2
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 266 93.7 1.7 1.9 0.8 2.0
Öga C69 15 66.2 2.6 20.8 7.8 2.6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 582 88.6 - 6.4 0.9 4.2
Sköldkörtel C73 327 97.0 2.5 0.1 0.2 0.1
Andra endokrina körtlar C74-75 14 87.5 - 5.6 1.4 5.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 359 53.8 13.2 16.4 5.1 11.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 1277 79.5 8.6 1.6 1.5 8.7
  Hodgkin lymfom C81 62 99.7 - - - 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 574 98.5 0.4 0.0 0.2 0.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 12 82.0 3.3 3.3 1.6 9.8
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 186 62.8 10.4 9.4 4.2 13.2
  Leukemi C91-95 273 64.2 21.3 0.6 2.1 11.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 60 30.4 21.4 1.3 2.7 44.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 111 62.0 15.6 0.5 2.2 19.7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 393 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 950 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 157 97.3 - 0.8 0.1 1.8
  Basaliom i hud 4545 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.