Rekommenderad referens: Finlands Cancerregister, www.cancerregistret.fi, uppdaterad 08.10.2015          

Allmännaste formerna av cancer som dödsorsak 2013, KVINNOR.

Primärlokalisation Antalet fall Procent
fördelning
Mortalitet
per 100.0001