Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 13332 50093 80447 114478
Mun och svalg C00-14 335 1236 1917 3068
  Läpp C00 46 216 387 899
  Tunga C02 66 219 339 495
  Annan muncancer C03-06 84 292 432 583
  Spottkörtel C07-08 24 107 188 339
  Svalg C01,C09-14 115 402 571 752
Matsmältningsorgan C15-26 2127 6869 10215 14415
  Matstrupe C15 124 260 326 381
  Magsäck C16 214 585 858 1474
  Tunntarm C17 60 198 299 429
  Tjocktarm C18 754 2871 4419 6293
  Ändtarm C19-20 554 2066 3232 4545
  Anus C21 24 67 101 133
  Lever C22 141 302 362 424
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 66 138 168 208
  Bukspottkörtel C25 176 363 426 501
  Andra matsmältningsorgan C26 14 19 24 27
Andningsorgan C30-39 951 2186 2880 3846
  Näsa, bihåla C30-31 22 80 120 190
  Struphuvud C32 96 356 569 904
  Lunga, luftstrupe C33-34 826 1725 2150 2675
  Mediastinum C38 5 15 25 47
Ben C40-41 25 97 146 430
Hudmelanom C43 709 2776 4267 6726
Hud, ej-melanom C44 837 3286 4703 6131
Mesoteliom C45 41 92 103 109
Autonoma nervsystemet C47 7 12 22 101
Bindvävnad C48-49 83 311 525 999
Bröst C50 32 98 159 231
Manliga könsorgan C60-63 5144 21685 37482 48838
  Prostata C61 4941 20850 36003 45849
  Testikel C62 169 685 1248 2636
  Andra manliga könsorgan C60,C63 34 150 231 353
Urinorgan C64-68 1262 4892 7548 11343
  Njure C64 425 1620 2445 3830
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 837 3272 5103 7513
Öga C69 14 71 138 408
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 337 1234 2155 4461
Sköldkörtel C73 120 483 784 1614
Andra endokrina körtlar C74-75 13 49 72 173
Annan eller ospecifierad C76,C80 170 339 438 630
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 1125 4377 6893 10955
  Hodgkin lymfom C81 96 378 672 1624
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 545 2160 3435 5249
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 15 65 106 124
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 124 455 615 751
  Leukemi C91-95 240 967 1582 2609
  Myelodysplastiska syndrom D46 17 48 54 59
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 88 304 429 539
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 4307 18106 28799 43197
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.