Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 249 926 1463 2082
Mun och svalg C00-14 7 25 38 56
  Läpp C00 1 3 6 13
  Tunga C02 1 5 7 10
  Annan muncancer C03-06 2 6 8 11
  Spottkörtel C07-08 1 2 4 7
  Svalg C01,C09-14 2 9 12 15
Matsmältningsorgan C15-26 38 123 180 248
  Matstrupe C15 2 5 6 7
  Magsäck C16 4 10 15 25
  Tunntarm C17 1 4 6 8
  Tjocktarm C18 13 51 77 109
  Ändtarm C19-20 10 36 56 75
  Anus C21 0 1 2 3
  Lever C22 2 5 7 8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 3 4
  Bukspottkörtel C25 3 7 8 9
  Andra matsmältningsorgan C26 0 0 1 1
Andningsorgan C30-39 17 39 52 68
  Näsa, bihåla C30-31 0 2 2 4
  Struphuvud C32 2 7 10 16
  Lunga, luftstrupe C33-34 15 30 38 46
  Mediastinum C38 0 1 1 1
Ben C40-41 1 3 4 11
Hudmelanom C43 14 56 85 130
Hud, ej-melanom C44 12 49 70 92
Mesoteliom C45 1 2 2 2
Autonoma nervsystemet C47 0 1 1 4
Bindvävnad C48-49 2 7 12 23
Bröst C50 1 2 3 4
Manliga könsorgan C60-63 91 374 628 802
  Prostata C61 84 346 579 714
  Testikel C62 6 25 44 81
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 3 5 7
Urinorgan C64-68 23 87 132 196
  Njure C64 8 32 48 74
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 14 55 84 122
Öga C69 0 2 4 11
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 10 36 62 118
Sköldkörtel C73 3 12 19 37
Andra endokrina körtlar C74-75 1 2 3 6
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 7 9 12
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 25 100 160 260
  Hodgkin lymfom C81 3 13 22 47
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 11 45 72 111
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 2 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 8 11 14
  Leukemi C91-95 6 25 43 74
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 6 9 11
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 73 300 472 695
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.