Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 235 936 1523 2510
Mun och svalg C00-14 4 14 23 35
  Läpp C00 0 1 2 3
  Tunga C02 1 3 6 8
  Annan muncancer C03-06 1 4 6 8
  Spottkörtel C07-08 1 3 5 8
  Svalg C01,C09-14 1 3 5 7
Matsmältningsorgan C15-26 28 89 138 210
  Matstrupe C15 1 1 2 2
  Magsäck C16 2 7 11 20
  Tunntarm C17 1 3 4 7
  Tjocktarm C18 13 43 68 107
  Ändtarm C19-20 6 22 36 54
  Anus C21 1 2 3 4
  Lever C22 1 2 3 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 3 4
  Bukspottkörtel C25 3 6 8 9
  Andra matsmältningsorgan C26 0 0 0 0
Andningsorgan C30-39 8 20 27 35
  Näsa, bihåla C30-31 0 1 1 2
  Struphuvud C32 0 1 1 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 7 18 23 30
  Mediastinum C38 0 0 0 1
Ben C40-41 1 2 3 10
Hudmelanom C43 15 58 87 142
Hud, ej-melanom C44 8 30 43 60
Mesoteliom C45 0 0 0 1
Autonoma nervsystemet C47 0 0 1 3
Bindvävnad C48-49 2 7 11 21
Bröst C50 90 399 666 1052
Kvinnliga könsorgan C51-58 27 107 177 308
  Livmoderhals C53 4 17 29 58
  Livmoderkropp C54 13 53 91 150
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 0 0 2
  Äggstock C56 7 27 43 77
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 10 14 20
Urinorgan C64-68 8 32 51 81
  Njure C64 5 21 33 52
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3 12 18 29
Öga C69 0 2 3 9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 11 49 88 167
Sköldkörtel C73 9 39 66 142
Andra endokrina körtlar C74-75 1 2 3 6
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 8 10 14
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 19 78 125 214
  Hodgkin lymfom C81 2 10 19 41
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 8 34 56 85
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 7 9 11
  Leukemi C91-95 5 19 33 64
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 6 7 10
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 8 38 64 93
  Förstadier till cancer i livmoderhals 38 174 310 595
  Borderlinetumör i äggstock D39 4 19 32 61
  Basaliom i hud 69 286 456 689
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.