Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 540 611 760 868 960 1222 1489 1906 2215 2340 2547
Mun och svalg C00-14 14 19 19 19 24 27 34 38 50 69 66
  Läpp C00 8 11 8 7 8 8 7 6 4 7 3
  Tunga C02 1 2 1 2 3 2 6 4 11 10 5
  Annan muncancer C03-06 2 1 4 4 4 4 7 9 12 21 24
  Spottkörtel C07-08 1 1 1 1 3 4 4 5 3 6 5
  Svalg C01,C09-14 2 5 5 4 6 9 10 14 21 25 29
Matsmältningsorgan C15-26 147 156 171 207 220 250 292 348 421 481 469
  Matstrupe C15 10 9 11 7 12 11 16 21 22 33 29
  Magsäck C16 75 66 59 60 60 54 51 49 51 41 48
  Tunntarm C17 1 1 2 5 4 5 5 6 11 8 14
  Tjocktarm C18 16 22 26 42 49 63 72 98 117 132 138
  Ändtarm C19-20 16 24 29 36 33 49 67 67 85 102 95
  Anus C21 - - 1 0 1 0 1 2 2 3 4
  Lever C22 3 8 12 16 17 18 24 32 40 56 51
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 2 6 7 10 9 7 11 12 19 11
  Bukspottkörtel C25 20 21 23 30 32 39 48 58 76 79 70
  Andra matsmältningsorgan C26 3 2 2 4 2 2 1 5 5 8 9
Andningsorgan C30-39 183 185 222 218 203 227 211 226 265 267 258
  Näsa, bihåla C30-31 1 0 2 2 2 2 2 3 5 5 6
  Struphuvud C32 15 12 12 14 11 13 15 14 13 21 15
  Lunga, luftstrupe C33-34 165 172 208 201 189 210 192 207 244 238 235
  Mediastinum C38 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Ben C40-41 4 2 5 3 3 4 3 1 5 6 2
Hudmelanom C43 7 13 19 26 26 38 51 76 105 137 154
Hud, ej-melanom C44 8 8 16 17 24 35 49 62 104 134 137
Mesoteliom C45 0 1 3 6 6 9 10 13 16 17 15
Autonoma nervsystemet C47 1 1 0 1 1 1 0 1 1 - 2
Bindvävnad C48-49 2 5 6 8 7 7 11 14 13 9 13
Bröst C50 0 0 0 1 1 1 2 4 3 4 9
Manliga könsorgan C60-63 58 70 111 142 170 280 445 682 693 650 791
  Prostata C61 53 65 104 131 158 263 425 656 662 602 759
  Testikel C62 3 4 5 9 9 14 17 22 26 41 25
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 1 1 2 2 3 3 4 6 7 7
Urinorgan C64-68 39 48 61 82 104 132 145 156 198 214 241
  Njure C64 15 21 25 34 42 55 62 57 73 78 100
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 24 27 37 48 62 77 83 98 125 136 141
Öga C69 3 2 3 3 3 5 4 3 4 2 5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 13 18 25 31 43 44 51 62 73 68 81
Sköldkörtel C73 3 6 6 7 8 11 11 13 16 20 30
Andra endokrina körtlar C74-75 0 1 1 2 2 3 2 2 3 4 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 13 14 13 11 12 21 30 27 28 31 43
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 43 63 78 84 104 127 139 178 216 227 230
  Hodgkin lymfom C81 8 8 7 10 7 9 11 13 12 16 17
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 13 18 26 30 42 58 63 78 90 98 103
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 1 0 1 1 1 1 4 - 7
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 9 10 11 13 13 17 22 31 28 29
  Leukemi C91-95 17 25 30 29 32 36 36 47 57 50 49
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 2 3 9 14 7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 3 4 4 9 9 7 13 12 21 18
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 46 64 96 137 174 251 333 430 598 688 780
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.