Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 496 608 756 946 1138 1402 1655 1895 2178 2459 2578
Mun och svalg C00-14 5 8 11 14 15 22 22 28 32 32 40
  Läpp C00 1 1 2 2 3 4 4 3 4 - 5
  Tunga C02 1 2 2 2 3 5 6 6 8 6 8
  Annan muncancer C03-06 1 1 2 2 4 6 4 9 10 15 8
  Spottkörtel C07-08 1 2 2 4 3 4 3 6 5 4 7
  Svalg C01,C09-14 2 2 2 4 2 4 6 5 5 7 12
Matsmältningsorgan C15-26 152 166 202 229 236 266 296 317 370 365 448
  Matstrupe C15 7 7 9 9 11 8 8 8 10 16 16
  Magsäck C16 60 53 57 58 46 47 44 37 36 33 39
  Tunntarm C17 2 2 3 2 3 3 7 6 9 12 11
  Tjocktarm C18 26 32 45 56 60 76 88 95 124 126 166
  Ändtarm C19-20 21 25 31 31 35 49 54 62 61 58 74
  Anus C21 - 0 1 1 1 1 2 4 4 3 7
  Lever C22 3 6 10 13 16 16 16 19 25 18 22
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 9 11 15 17 20 18 19 16 16 13 21
  Bukspottkörtel C25 16 24 26 38 41 47 53 65 80 72 85
  Andra matsmältningsorgan C26 8 5 4 5 3 2 4 5 5 14 7
Andningsorgan C30-39 19 22 36 45 54 72 92 109 142 161 164
  Näsa, bihåla C30-31 2 1 1 2 1 2 2 2 4 1 3
  Struphuvud C32 1 2 2 1 2 0 1 2 4 1 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 15 19 32 40 51 68 88 102 131 157 157
  Mediastinum C38 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1
Ben C40-41 1 2 3 2 3 2 1 3 3 3 1
Hudmelanom C43 11 12 20 26 34 41 52 72 110 115 152
Hud, ej-melanom C44 9 8 11 18 21 35 48 59 87 113 123
Mesoteliom C45 0 0 1 2 4 1 5 3 3 3 5
Autonoma nervsystemet C47 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2
Bindvävnad C48-49 4 5 9 9 9 10 11 15 15 21 17
Bröst C50 97 136 179 245 340 439 551 646 729 806 821
Kvinnliga könsorgan C51-58 104 111 110 124 159 188 213 231 216 259 247
  Livmoderhals C53 42 33 25 21 21 27 31 27 22 29 21
  Livmoderkropp C54 26 36 40 48 63 83 96 107 104 118 128
  Annan cancer i livmodern C55,C58 2 1 1 2 3 2 3 2 2 1 2
  Äggstock C56 26 34 37 44 58 62 57 67 62 73 51
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 8 7 7 8 14 15 26 27 26 38 45
Urinorgan C64-68 17 29 33 45 49 65 70 73 91 102 96
  Njure C64 11 17 17 27 30 40 40 45 57 64 55
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 6 12 16 18 19 26 30 29 34 38 41
Öga C69 2 2 2 4 5 5 3 4 4 3 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 16 18 30 48 47 62 79 98 102 118 95
Sköldkörtel C73 5 12 23 23 31 34 36 42 48 60 87
Andra endokrina körtlar C74-75 0 0 1 1 2 3 5 4 2 5 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 16 20 17 22 26 31 37 43 40 43 49
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 38 52 67 88 104 127 131 147 184 249 228
  Hodgkin lymfom C81 4 6 8 6 7 9 10 6 10 11 6
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 10 13 22 34 46 54 57 67 82 121 102
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 0 0 0 1 1 2 4 3 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 6 8 9 14 15 16 20 20 26 37 40
  Leukemi C91-95 15 20 23 28 28 37 33 34 38 44 48
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 3 5 8 11 10
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 3 5 5 5 8 9 7 12 15 22 19
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0 1 1 5 9 16 25 51 67 66 67
  Förstadier till cancer i livmoderhals 36 24 19 22 40 88 163 164 166 186 175
  Borderlinetumör i äggstock D39 2 4 5 6 11 21 16 15 18 22 13
  Basaliom i hud 63 88 121 173 226 294 382 507 652 782 787
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.