Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 297 348 404 464 510 556 629 676 724 799 856
Mun och svalg C00-14 4 3 5 6 5 8 8 6 9 8 16
  Läpp C00 - 0 - 1 - - 0 0 - - -
  Tunga C02 1 0 2 0 1 2 2 2 3 2 2
  Annan muncancer C03-06 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 5
  Spottkörtel C07-08 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3
  Svalg C01,C09-14 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 6
Matsmältningsorgan C15-26 115 130 148 174 167 172 188 196 219 239 251
  Matstrupe C15 6 6 8 8 8 9 5 8 8 12 13
  Magsäck C16 50 49 48 47 37 33 31 29 25 30 34
  Tunntarm C17 1 1 2 1 2 2 2 2 4 2 4
  Tjocktarm C18 15 15 25 32 29 34 37 37 46 54 53
  Ändtarm C19-20 12 15 14 21 16 20 25 25 20 22 16
  Anus C21 - - 0 0 1 1 0 1 1 3 3
  Lever C22 3 6 8 10 15 13 14 17 22 15 24
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 8 9 14 14 18 15 19 13 14 12 23
  Bukspottkörtel C25 13 25 24 35 38 43 51 58 74 78 72
  Andra matsmältningsorgan C26 6 5 4 5 3 2 4 6 5 11 9
Andningsorgan C30-39 14 19 32 34 44 52 67 92 109 129 132
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1
  Struphuvud C32 1 1 1 0 0 1 - 1 0 1 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 11 17 30 31 43 50 66 89 103 125 129
  Mediastinum C38 0 0 0 1 1 0 - 1 2 2 1
Ben C40-41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1
Hudmelanom C43 3 6 4 7 6 6 8 10 10 15 13
Hud, ej-melanom C44 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 -
Mesoteliom C45 0 0 1 2 3 2 4 2 3 1 8
Autonoma nervsystemet C47 - 0 1 0 0 0 0 0 0 - -
Bindvävnad C48-49 2 2 4 3 5 3 4 6 7 5 10
Bröst C50 44 51 64 72 88 97 121 119 121 122 135
Kvinnliga könsorgan C51-58 53 55 53 50 65 69 74 82 85 100 105
  Livmoderhals C53 18 16 13 13 8 9 10 8 7 6 8
  Livmoderkropp C54 9 9 11 9 13 14 17 20 24 22 32
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
  Äggstock C56 19 23 25 25 35 36 34 38 38 49 36
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 6 5 3 3 7 9 12 15 15 22 28
Urinorgan C64-68 11 15 17 23 20 26 26 28 26 30 28
  Njure C64 8 10 11 15 13 17 18 19 16 22 17
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 3 5 5 8 7 9 8 9 10 8 11
Öga C69 1 1 1 1 1 1 2 2 2 - 3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9 9 12 16 19 22 23 25 25 31 26
Sköldkörtel C73 2 3 5 5 5 3 2 3 3 3 4
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - 1 1 1 1 1 2 1 - 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 14 17 16 19 23 26 31 37 29 31 20
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 25 33 41 49 57 65 68 65 71 83 102
  Hodgkin lymfom C81 2 1 4 2 3 2 3 1 1 2 1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 7 9 14 17 22 28 28 26 31 30 38
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 0 - - 0 1 0 1 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 6 6 8 13 11 15 14 15 15 32
  Leukemi C91-95 10 16 15 21 16 19 18 18 17 24 24
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 2 3 4 8 4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 2 2 2 3 5 1 3 2 4 3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0 - - - - - 0 1 1 - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - 0 0 - 1 0 1 1 1 2 1
  Basaliom i hud 1 0 - 0 0 0 0 - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.