Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 26.1 10.4 16.0 31.1 41.9 56.8 55.6 90.1 129.2 211.0 382.2 728.5 1250 1834 2546 3073 3708 4335 320.6
Mun och svalg C00-14 - - 0.7 - 0.7 - 0.6 3.0 7.4 12.8 17.3 36.6 43.4 41.1 34.2 33.1 36.9 47.5 8.3
  Läpp C00 - - - - - - - 1.2 - - 1.2 0.7 0.7 0.9 2.7 12.4 13.4 11.9 0.5
  Tunga C02 - - - - 0.7 - - 0.6 1.7 1.7 2.5 4.0 5.3 10.0 6.8 2.1 6.7 - 1.3
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - 0.6 1.2 1.7 3.9 4.9 10.0 15.4 14.6 9.6 2.1 3.4 11.9 2.4
  Spottkörtel C07-08 - - 0.7 - - - - - 1.7 1.1 0.6 2.7 2.7 1.8 2.7 2.1 3.4 5.9 0.6
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 2.3 6.1 8.0 19.3 19.4 13.7 12.3 14.5 10.1 17.8 3.4
Matsmältningsorgan C15-26 0.6 - 0.7 0.6 6.5 3.5 7.3 14.9 21.0 40.5 72.4 138.5 212.4 391.4 520.1 565.0 818.8 843.2 59.8
  Matstrupe C15 - - - - - - - 0.6 0.6 2.8 6.2 10.0 20.0 21.0 27.4 20.7 30.2 71.3 3.6
  Magsäck C16 - - - - - - - 1.8 2.8 6.7 7.4 18.0 20.7 47.4 58.9 51.7 83.9 71.3 6.5
  Tunntarm C17 - - - - 0.7 0.7 - 2.4 0.6 - 3.1 3.3 8.0 8.2 11.0 14.5 6.7 5.9 1.6
  Tjocktarm C18 - - 0.7 0.6 5.8 1.4 4.3 3.6 7.9 12.8 21.0 33.3 52.8 94.9 141.0 180.1 261.7 296.9 17.2
  Ändtarm C19-20 - - - - - 0.7 1.2 1.2 5.7 7.8 14.2 25.3 50.1 82.1 116.3 91.1 151.0 118.8 11.8
  Anus C21 - - - - - - - - - 0.6 1.2 2.0 0.7 2.7 2.7 2.1 6.7 - 0.4
  Lever C22 0.6 - - - - 0.7 1.2 2.4 1.1 3.3 6.2 14.0 20.0 50.2 58.9 58.0 73.8 71.3 6.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - 0.6 - 1.1 1.9 3.3 1.3 6.4 11.0 18.6 36.9 53.4 1.4
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - 0.6 2.4 1.1 5.0 9.3 28.0 36.1 72.1 89.0 118.0 161.1 124.7 10.1
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 1.1 0.6 1.9 1.3 2.7 6.4 4.1 10.3 6.7 29.7 0.9
Andningsorgan C30-39 - - 1.3 0.6 - 2.1 1.2 0.6 5.7 13.3 36.5 87.2 147.6 245.4 320.3 353.9 429.5 534.4 34.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - 1.3 - - - - - 1.7 0.6 1.9 1.3 2.0 3.6 1.4 - 20.1 17.8 0.8
  Struphuvud C32 - - - - - - 1.2 - 0.6 2.2 0.6 5.3 7.3 10.9 17.8 22.8 23.5 5.9 1.8
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 2.1 - 0.6 3.4 10.5 33.4 79.9 136.9 228.1 297.0 329.1 379.2 504.7 31.9
  Mediastinum C38 - - - 0.6 - - - - - - 0.6 0.7 - 0.9 - - 3.4 - 0.2
Ben C40-41 - - 0.7 0.6 1.4 1.4 0.6 1.2 - 0.6 - 1.3 2.7 2.7 1.4 4.1 - - 0.8
Hudmelanom C43 - - 1.3 1.9 2.9 5.5 6.7 15.5 15.3 32.2 33.4 40.0 66.1 75.7 104.0 126.3 107.4 154.4 18.0
Hud, ej-melanom C44 - - - 0.6 0.7 0.7 1.2 3.0 3.4 2.8 12.4 11.3 30.7 60.2 128.7 240.1 412.8 724.4 15.6
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - 1.2 4.7 8.0 12.8 16.4 24.8 20.1 35.6 1.8
Autonoma nervsystemet C47 0.6 - - 0.6 - 0.7 - - - - - - - - - - - - 0.2
Bindvävnad C48-49 - - 1.3 0.6 0.7 0.7 0.6 1.8 2.8 3.3 1.2 3.3 2.7 10.9 8.2 12.4 16.8 17.8 1.9
Bröst C50 - - - - - - 0.6 - 0.6 - 1.2 1.3 1.3 2.7 6.8 4.1 6.7 11.9 0.6
Manliga könsorgan C60-63 0.6 - - 5.1 12.3 16.6 12.2 17.3 17.6 27.2 91.5 216.4 475.5 615.8 876.0 991.4 1017 1033 95.7
  Prostata C61 - - - - - - - - 5.1 21.1 88.4 211.8 468.2 612.1 871.9 987.2 996.7 1027 89.0
  Testikel C62 0.6 - - 4.4 12.3 16.6 12.2 16.7 11.9 3.9 2.5 1.3 2.0 1.8 1.4 - 3.4 - 5.8
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - 0.6 - - - 0.6 0.6 2.2 0.6 3.3 5.3 1.8 2.7 4.1 16.8 5.9 0.9
Urinorgan C64-68 2.5 - - 0.6 0.7 1.4 3.1 4.2 11.9 21.7 29.7 75.2 109.5 166.9 246.4 304.2 382.6 415.6 28.8
  Njure C64 1.9 - - 0.6 0.7 - 2.4 3.0 7.9 11.1 17.3 30.6 48.8 62.0 84.9 101.4 114.1 77.2 11.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 0.6 - - - - 1.4 0.6 1.2 4.0 10.5 12.4 44.6 60.8 104.9 161.5 202.8 268.5 338.4 17.4
Öga C69 0.6 - - - - - - 0.6 0.6 0.6 1.2 0.7 3.3 3.6 4.1 4.1 3.4 5.9 0.7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 7.6 5.9 4.7 7.0 2.9 8.3 7.9 10.1 13.0 12.8 24.7 28.0 28.1 23.7 42.4 58.0 63.8 71.3 12.4
Sköldkörtel C73 - - - 1.9 1.4 2.1 1.8 1.8 6.2 6.1 5.6 9.3 7.3 8.2 11.0 22.8 - 17.8 3.1
Andra endokrina körtlar C74-75 1.3 - - 1.9 0.7 - 1.2 - - 0.6 - - 0.7 0.9 1.4 2.1 3.4 - 0.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 0.6 - - - - - - 1.8 1.1 2.8 4.9 8.7 10.0 26.5 39.7 39.3 60.4 77.2 4.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11.4 4.6 5.3 8.9 10.8 13.9 10.4 14.3 22.7 33.9 48.9 65.9 100.9 145.1 184.8 287.7 328.9 344.4 33.4
  Hodgkin lymfom C81 - - 2.0 5.7 3.6 6.9 4.3 3.6 2.8 3.9 3.7 0.7 2.7 4.6 1.4 - 6.7 - 2.9
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3.2 1.3 1.3 1.9 6.5 4.2 4.9 4.8 11.9 15.0 20.4 32.6 43.4 63.9 82.1 109.7 144.3 118.8 13.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - 0.7 4.6 1.4 12.4 10.1 11.9 0.4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - 0.6 3.3 5.6 9.3 18.7 21.0 32.9 60.0 60.4 71.3 4.2
  Leukemi C91-95 8.3 3.3 2.0 1.3 0.7 2.8 1.2 4.2 4.5 7.2 11.1 14.0 27.4 36.5 45.2 55.9 63.8 89.1 8.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - 0.6 1.9 1.3 2.7 6.4 8.2 26.9 30.2 29.7 1.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - 1.8 2.8 3.9 6.2 8.0 5.3 8.2 13.7 22.8 13.4 23.8 2.3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - 0.6 0.7 4.2 9.2 23.9 37.4 55.5 100.2 161.2 257.8 490.8 747.4 1167 1389 1603 86.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.