Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 0.6 1.3 3.3 3.8 3.6 4.2 9.2 10.1 23.8 52.7 90.3 213.8 346.0 650.4 971.8 1300 1916 2761 109.5
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - 2.3 2.2 3.1 6.0 17.4 14.6 13.7 16.6 20.1 35.6 2.5
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.9 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - 1.1 0.6 - 1.3 4.0 2.7 5.5 2.1 3.4 - 0.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 1.1 0.6 0.7 4.7 3.6 5.5 4.1 3.4 11.9 0.6
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - 0.6 - - 0.7 0.7 1.8 1.4 2.1 3.4 5.9 0.2
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 0.6 0.6 2.5 3.3 8.0 6.4 1.4 8.3 10.1 11.9 1.1
Matsmältningsorgan C15-26 - - 0.7 - - - 0.6 3.0 9.6 21.1 28.4 78.6 111.5 219.9 287.4 353.9 577.2 742.2 33.6
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 1.7 3.7 8.0 11.4 17.3 17.8 18.6 26.8 83.1 2.7
  Magsäck C16 - - - - - - - 0.6 2.3 5.0 3.7 10.0 12.0 31.0 38.3 37.3 63.8 41.6 4.1
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - 0.7 2.7 2.7 5.5 6.2 23.5 17.8 0.6
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - 1.7 2.8 4.3 10.0 24.0 24.6 42.4 78.6 144.3 178.1 5.8
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 2.3 3.9 3.1 5.3 12.7 31.0 47.9 51.7 53.7 118.8 4.5
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 0.7 1.3 0.9 - 2.1 - - 0.1
  Lever C22 - - 0.7 - - - 0.6 1.2 0.6 2.8 4.3 12.0 15.4 36.5 45.2 33.1 60.4 100.9 4.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - 0.6 - 0.6 0.6 5.3 2.0 3.6 8.2 18.6 40.3 53.4 1.3
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 0.6 1.7 3.9 7.4 26.0 28.1 64.8 78.0 99.3 154.4 118.8 8.8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 1.1 0.6 1.2 0.7 2.0 7.3 4.1 8.3 10.1 29.7 0.9
Andningsorgan C30-39 - - - - - 0.7 0.6 0.6 0.6 9.4 25.4 61.3 112.2 208.0 272.4 324.9 406.0 546.3 28.6
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - 0.6 0.7 - 2.7 4.1 - - 11.9 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - 0.6 0.6 - 2.0 6.4 - 6.2 6.7 11.9 0.5
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 0.7 0.6 0.6 0.6 8.9 23.5 60.6 109.5 197.0 266.9 312.5 396.0 516.6 27.6
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - 0.6 - - 0.9 - - 3.4 5.9 0.1
Ben C40-41 - - - 1.9 - - 0.6 - - 0.6 - 1.3 - 2.7 - - 3.4 - 0.4
Hudmelanom C43 - - - - - - - 0.6 1.7 1.7 4.3 4.7 9.4 11.9 9.6 29.0 47.0 29.7 2.2
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - 2.0 0.9 - 4.1 3.4 17.8 0.3
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 2.0 6.7 10.0 28.7 29.0 30.2 29.7 1.8
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - 0.6 - - - - 0.7 - - - - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - 0.6 - 0.6 0.6 0.7 0.7 4.6 4.1 6.2 6.7 5.9 0.5
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - 0.7 - 1.4 - 3.4 - 0.1
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - 1.4 - 0.6 - 1.7 4.9 9.3 19.4 55.6 139.6 188.3 365.8 700.7 13.3
  Prostata C61 - - - - - - - - - 1.1 4.9 8.7 18.0 54.7 136.9 188.3 359.1 694.7 12.9
  Testikel C62 - - - - - 1.4 - - - - - - - - - - - - 0.1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - 0.6 - 0.6 - 0.7 1.3 0.9 2.7 - 6.7 5.9 0.3
Urinorgan C64-68 - - - - - 0.7 - - 1.7 2.8 4.3 12.7 18.0 37.4 57.5 115.9 164.4 225.6 7.1
  Njure C64 - - - - - 0.7 - - 1.7 2.8 3.7 4.0 13.4 19.2 20.5 49.7 77.2 65.3 3.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - 0.6 8.7 4.7 18.2 37.0 66.2 87.2 160.3 3.8
Öga C69 - - - - - - - - - 0.6 0.6 0.7 - 1.8 6.8 4.1 - 5.9 0.4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 0.6 1.3 2.0 - 0.7 0.7 4.3 2.4 4.0 2.8 8.0 15.3 11.4 12.8 28.7 26.9 33.6 41.6 4.4
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - 0.6 0.7 2.0 3.6 - 4.1 - 5.9 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - 0.7 - 1.2 - - 0.6 - 0.7 0.7 - 1.4 - 3.4 - 0.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - 0.7 - - - 0.6 1.7 2.5 4.0 7.3 16.4 24.6 24.8 47.0 65.3 2.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - 0.7 1.9 1.4 0.7 1.2 2.4 3.4 7.2 7.4 15.3 26.7 50.2 95.8 171.8 204.7 308.8 11.0
  Hodgkin lymfom C81 - - - 0.6 - - 0.6 - - - - - 0.7 1.8 1.4 2.1 3.4 5.9 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 1.7 3.9 3.7 7.3 11.4 17.3 34.2 55.9 77.2 154.4 4.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - 0.9 1.4 4.1 3.4 - 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - 0.6 1.1 0.6 1.3 6.0 14.6 24.6 33.1 53.7 53.4 2.2
  Leukemi C91-95 - - 0.7 0.6 0.7 - - 1.2 1.1 1.7 1.9 5.3 8.0 13.7 26.0 51.7 40.3 53.4 3.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - 1.2 0.7 - 0.9 5.5 20.7 20.1 23.8 0.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - 0.6 - 0.6 - 0.7 0.7 0.9 2.7 4.1 6.7 17.8 0.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.