Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 22.0 12.2 10.4 27.8 41.3 57.3 104.8 139.5 253.1 378.9 574.4 774.4 1079 1375 1486 1732 1921 2245 279.7
Mun och svalg C00-14 - - - 2.0 - 3.6 1.9 1.2 4.0 2.8 6.7 13.0 20.1 21.3 19.3 15.1 25.7 35.5 4.2
  Läpp C00 - - - - - 0.7 - - - - 0.6 - 1.2 0.8 2.3 - 9.9 13.3 0.3
  Tunga C02 - - - - - 0.7 1.2 - 0.6 - 2.4 4.3 6.1 4.1 4.5 7.6 2.0 8.9 1.1
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 1.1 1.8 1.9 4.9 10.6 6.8 6.0 11.9 8.9 1.0
  Spottkörtel C07-08 - - - 2.0 - 2.2 0.6 0.6 1.1 0.6 1.2 0.6 0.6 2.5 1.1 1.5 2.0 4.4 0.8
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 0.6 2.3 1.1 0.6 6.2 7.3 3.3 4.5 - - - 1.0
Matsmältningsorgan C15-26 0.7 - 0.7 2.0 2.4 0.7 4.3 7.3 20.6 36.3 64.8 95.6 150.5 222.8 313.9 400.4 460.5 568.5 39.9
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 0.6 1.1 - 2.5 7.3 11.5 12.5 7.6 21.7 13.3 1.3
  Magsäck C16 - - - - - - 0.6 0.6 3.4 2.8 5.5 9.3 17.1 20.5 26.2 34.8 29.6 68.8 3.8
  Tunntarm C17 - - - - - 0.7 0.6 0.6 - 1.1 4.3 2.5 2.4 9.0 6.8 6.0 - 8.9 1.1
  Tjocktarm C18 - - 0.7 2.0 2.4 - 2.5 4.9 8.6 15.1 21.4 29.8 50.0 70.4 113.7 146.6 181.8 182.1 14.2
  Ändtarm C19-20 - - - - - - 0.6 1.2 5.7 11.2 18.3 17.4 28.0 36.0 48.9 52.9 65.2 46.6 7.0
  Anus C21 - - - - - - - - - - 3.1 1.2 2.4 1.6 4.5 1.5 2.0 8.9 0.5
  Lever C22 0.7 - - - - - - - - 1.7 2.4 3.7 6.1 14.7 19.3 39.3 25.7 24.4 2.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 0.6 1.2 3.7 4.3 12.3 8.0 19.6 29.6 46.6 1.5
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 1.7 2.8 7.3 24.8 29.9 45.0 71.7 90.7 90.9 144.4 7.7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 0.6 - 1.2 0.6 3.0 1.6 2.3 1.5 13.8 24.4 0.5
Andningsorgan C30-39 0.7 1.4 - - 0.8 - 0.6 0.6 4.0 8.4 26.3 39.7 79.8 116.3 120.6 151.1 166.0 146.6 16.2
  Näsa, bihåla C30-31 - 0.7 - - - - - - - 0.6 0.6 - 0.6 1.6 - 6.0 2.0 8.9 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - 0.6 - 0.6 2.5 4.3 - 2.3 1.5 2.0 2.2 0.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 0.7 0.7 - - 0.8 - 0.6 0.6 3.4 7.8 25.1 36.6 74.3 114.7 116.0 140.5 154.2 131.0 15.2
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - 0.6 - - 2.3 - 5.9 - 0.1
Ben C40-41 - - - 0.7 - - 0.6 1.2 1.1 - 1.2 0.6 0.6 1.6 1.1 - - - 0.4
Hudmelanom C43 - 0.7 0.7 2.6 4.9 16.0 22.9 18.8 32.6 29.6 37.9 35.4 42.7 68.8 70.5 63.5 67.2 82.2 18.1
Hud, ej-melanom C44 - - - - 1.6 - 1.2 3.0 1.1 2.8 5.5 14.3 19.5 53.2 64.8 102.7 185.8 348.7 8.8
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 1.2 - 0.8 3.4 12.1 5.9 - 0.3
Autonoma nervsystemet C47 1.3 - - - - - - 0.6 - - - 0.6 - - - - - - 0.2
Bindvävnad C48-49 1.3 - - 2.0 0.8 0.7 1.2 0.6 1.1 3.3 5.5 8.1 4.9 12.3 14.8 12.1 11.9 8.9 2.5
Bröst C50 - - - - 1.6 7.3 22.9 46.1 109.7 187.5 275.2 345.3 444.3 457.0 393.5 347.5 373.6 353.1 96.7
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - 0.7 1.3 4.9 6.5 9.9 21.8 23.4 29.0 47.7 76.4 116.4 151.5 159.2 172.3 162.1 195.4 27.5
  Livmoderhals C53 - - - - 1.6 6.5 8.7 13.3 8.0 3.3 3.7 9.3 4.9 8.2 3.4 6.0 9.9 6.7 3.9
  Livmoderkropp C54 - - - - - - 0.6 3.6 5.7 10.6 23.9 36.0 59.7 82.7 89.8 105.8 71.2 86.6 12.4
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - 0.6 - 1.2 - 1.1 - 2.0 - 0.1
  Äggstock C56 - - 0.7 1.3 3.2 - 0.6 3.6 6.3 12.3 14.1 23.6 31.1 40.1 36.4 39.3 41.5 53.3 7.5
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - 1.2 3.4 2.8 5.5 7.5 19.5 20.5 28.4 21.2 37.6 48.9 3.6
Urinorgan C64-68 3.3 - - - 1.6 0.7 0.6 - 5.7 6.1 13.5 23.0 35.3 68.0 68.2 108.8 146.3 111.0 10.1
  Njure C64 3.3 - - - 1.6 - 0.6 - 4.6 6.1 9.8 15.5 24.4 41.0 39.8 65.0 87.0 62.2 6.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - 0.7 - - 1.1 - 3.7 7.5 11.0 27.0 28.4 43.8 59.3 48.9 3.4
Öga C69 0.7 0.7 0.7 - - - - - - - 0.6 - 1.2 1.6 1.1 4.5 - 2.2 0.4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 1.3 4.7 4.2 4.0 5.7 7.3 9.9 12.1 17.1 26.2 30.6 32.9 43.3 54.1 50.0 72.5 39.5 53.3 14.7
Sköldkörtel C73 - 1.4 - 4.0 7.3 6.5 16.1 13.9 15.4 20.1 14.7 19.9 21.9 22.9 17.1 22.7 13.8 8.9 9.3
Andra endokrina körtlar C74-75 2.7 - - - - - - - 0.6 - 0.6 0.6 0.6 2.5 - - 2.0 - 0.5
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 0.7 1.2 0.6 1.7 1.7 3.7 7.5 13.4 20.5 27.3 48.4 49.4 99.9 3.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 10.0 3.4 3.5 9.3 9.7 7.3 11.2 11.5 14.9 25.1 39.8 60.2 84.1 99.9 161.5 197.9 211.5 231.0 26.0
  Hodgkin lymfom C81 - - 1.4 6.6 4.0 2.9 2.5 2.4 1.1 0.6 3.1 1.2 2.4 0.8 2.3 3.0 2.0 - 2.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2.0 0.7 1.4 0.7 3.2 1.5 1.9 4.2 7.4 11.2 18.3 31.0 43.3 54.1 71.7 84.6 98.8 108.8 11.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - 0.6 - 0.6 - 1.2 1.2 0.8 5.7 4.5 2.0 2.2 0.4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 2.8 8.0 9.9 10.4 16.4 34.1 45.3 47.4 26.6 3.4
  Leukemi C91-95 8.0 2.7 0.7 2.0 1.6 0.7 3.7 3.0 4.0 7.3 6.1 11.2 17.1 18.0 30.7 31.7 33.6 44.4 6.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 1.2 0.6 0.6 0.6 0.6 - 3.0 1.6 5.7 6.0 9.9 31.1 0.8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - 0.8 2.2 1.9 0.6 1.7 2.2 3.7 5.6 6.7 8.2 11.4 22.7 17.8 17.8 2.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 1.9 5.5 9.1 21.8 26.3 27.3 35.3 47.5 27.3 19.6 9.9 15.5 8.4
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 4.6 60.7 145.8 127.1 86.1 57.1 27.3 10.4 9.9 3.0 3.3 5.7 1.5 2.0 - 36.1
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - 0.7 - 1.6 2.9 3.1 3.6 5.1 8.9 7.3 5.6 9.8 7.4 4.5 6.0 - 8.9 3.1
  Basaliom i hud - - 0.7 0.7 4.9 4.4 14.9 28.5 53.1 88.7 127.2 173.9 273.0 441.5 560.7 648.2 899.3 921.6 76.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.