Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 3.3 1.4 1.4 2.0 1.6 0.7 6.8 19.4 32.0 54.1 96.0 168.3 283.4 425.1 613.0 846.2 1044 1437 76.5
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - 1.1 - 2.5 6.1 4.9 6.8 9.1 9.9 20.0 0.9
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - 1.1 - - 1.2 1.6 1.1 4.5 4.0 4.4 0.3
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - 0.6 2.5 3.4 3.0 4.0 6.7 0.2
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - 1.2 1.2 0.8 - - 2.0 4.4 0.2
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - 1.2 3.0 - 2.3 1.5 - 4.4 0.3
Matsmältningsorgan C15-26 0.7 - - 0.7 - 0.7 1.2 2.4 8.6 15.1 23.2 44.7 77.4 127.0 197.9 255.4 334.0 513.0 22.4
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 0.6 0.6 - 0.6 5.5 8.2 11.4 9.1 15.8 17.8 1.0
  Magsäck C16 - - - - - - 0.6 - 2.3 2.8 5.5 5.0 9.1 13.9 21.6 28.7 25.7 77.7 2.8
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - 0.6 - - 1.8 2.5 4.5 3.0 - 11.1 0.4
  Tjocktarm C18 - - - - - - 0.6 1.8 1.7 6.7 6.1 11.2 15.8 22.9 36.4 55.9 79.1 131.0 5.1
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 0.6 0.6 1.1 1.8 3.7 7.3 8.2 21.6 12.1 41.5 28.9 1.8
  Anus C21 - - - - - 0.7 - - 0.6 - 1.2 - - 0.8 1.1 - - 8.9 0.2
  Lever C22 0.7 - - 0.7 - - - - 0.6 - 1.8 4.3 5.5 14.7 15.9 33.2 27.7 22.2 2.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 1.2 3.1 2.4 9.0 11.4 18.1 35.6 46.6 1.4
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 1.7 3.3 4.3 16.1 26.8 44.2 71.7 92.2 92.9 144.4 7.1
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 0.6 - 1.2 0.6 3.0 2.5 2.3 3.0 15.8 24.4 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 1.7 4.5 14.1 27.3 63.4 83.5 110.3 120.9 146.3 155.5 12.1
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - 0.6 0.8 2.3 1.5 - 2.2 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - 1.2 - - - 2.0 2.2 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 1.7 4.5 14.1 26.7 61.5 82.7 105.8 117.9 138.4 142.1 11.8
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - 0.6 - - 2.3 1.5 5.9 2.2 0.1
Ben C40-41 - - - 0.7 - - - 0.6 - - - - - 1.6 - - - - 0.1
Hudmelanom C43 - - - - - - 0.6 0.6 1.7 2.2 1.8 0.6 2.4 9.0 5.7 12.1 15.8 22.2 1.2
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.9 11.1 0.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 0.6 - 1.6 5.7 9.1 4.0 - 0.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 0.7 0.7 - - - - - - - - 1.2 5.6 0.6 1.6 5.7 7.6 2.0 11.1 0.8
Bröst C50 - - - - - - 1.2 5.5 10.9 14.0 34.9 40.4 56.7 64.7 88.7 108.8 130.5 171.0 13.8
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - - 0.6 5.5 5.1 7.8 8.0 16.1 36.0 54.1 81.9 104.3 104.8 142.1 9.2
  Livmoderhals C53 - - - - - - - 3.0 1.1 1.1 1.8 1.9 3.0 2.5 2.3 4.5 9.9 6.7 0.9
  Livmoderkropp C54 - - - - - - 0.6 0.6 0.6 1.1 1.8 1.2 6.1 13.1 23.9 34.8 37.6 44.4 2.2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - 0.6 - - - 2.0 - 0.0
  Äggstock C56 - - - - - - - 1.8 1.7 4.5 3.7 9.9 18.9 26.2 38.7 42.3 35.6 57.7 4.3
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - 1.7 1.1 0.6 3.1 7.3 12.3 17.1 22.7 19.8 33.3 1.8
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - 0.6 0.6 1.8 5.0 4.3 16.4 17.1 45.3 55.3 68.8 2.4
  Njure C64 - - - - - - - - - 0.6 1.8 4.3 3.0 12.3 9.1 28.7 35.6 40.0 1.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - 0.6 - - 0.6 1.2 4.1 8.0 16.6 19.8 28.9 0.8
Öga C69 - - - - - - - - 0.6 0.6 - - 1.2 - 1.1 3.0 - 4.4 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 0.7 0.7 1.4 0.7 0.8 - 0.6 1.2 2.9 4.5 4.3 7.5 8.5 15.6 20.5 27.2 27.7 26.6 3.2
Sköldkörtel C73 - - - - - - 0.6 0.6 - - - - 0.6 0.8 1.1 9.1 4.0 6.7 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 1.3 - - - - - - - - 0.6 - - 0.6 0.8 - - - - 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - 0.6 0.6 3.7 9.1 13.1 13.6 30.2 41.5 93.3 2.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - 0.8 - 1.9 3.0 - 2.8 6.1 14.3 16.5 30.3 56.9 104.3 162.1 191.0 6.9
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - 0.6 - - - - - - 0.8 - 1.5 4.0 2.2 0.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - 1.2 - 0.6 2.4 8.1 6.7 13.9 17.1 42.3 71.2 86.6 2.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - 0.6 - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 0.6 1.2 3.7 2.4 6.6 15.9 22.7 45.5 40.0 1.5
  Leukemi C91-95 - - - - 0.8 - 0.6 1.8 - 1.1 1.8 1.9 4.9 8.2 18.2 30.2 31.6 37.8 1.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0.6 - - 0.6 0.6 - 0.6 - 3.4 1.5 4.0 22.2 0.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - 0.6 1.2 0.8 2.3 6.0 5.9 2.2 0.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2 0.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - 0.6 0.6 0.6 1.6 - - - 2.2 0.1
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.