Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2379 90.4 4.4 2.7 0.8 1.7
Mun och svalg C00-14 59 98.0 1.3 - 0.3 0.3
  Läpp C00 4 100.0 - - - -
  Tunga C02 9 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 17 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 4 95.5 - - - 4.5
  Svalg C01,C09-14 25 95.9 3.3 - 0.8 -
Matsmältningsorgan C15-26 455 85.1 4.9 5.6 1.4 3.1
  Matstrupe C15 27 94.9 0.7 2.2 - 2.2
  Magsäck C16 49 96.8 0.4 1.2 0.4 1.2
  Tunntarm C17 11 98.2 1.8 - - -
  Tjocktarm C18 129 97.8 - 1.2 0.2 0.8
  Ändtarm C19-20 90 98.0 - 0.7 0.4 0.9
  Anus C21 3 100.0 - - - -
  Lever C22 47 74.3 7.6 12.2 2.1 3.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 11 52.6 17.5 8.8 5.3 15.8
  Bukspottkörtel C25 79 50.1 18.6 18.9 4.3 8.1
  Andra matsmältningsorgan C26 7 55.9 20.6 2.9 5.9 14.7
Andningsorgan C30-39 269 65.3 21.0 8.4 1.9 3.3
  Näsa, bihåla C30-31 6 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 14 98.6 - 1.4 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 246 62.7 23.0 9.0 2.0 3.2
  Mediastinum C38 1 60.0 - - 20.0 20.0
Ben C40-41 4 95.5 - 4.5 - -
Hudmelanom C43 126 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 125 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 14 98.6 - - - 1.4
Autonoma nervsystemet C47 1 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 13 98.4 - - 1.6 -
Bröst C50 4 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 727 99.3 - 0.2 0.3 0.2
  Prostata C61 693 99.3 - 0.2 0.3 0.2
  Testikel C62 28 99.3 - 0.7 - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 7 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 220 95.5 0.9 2.4 0.2 1.1
  Njure C64 84 91.4 0.2 5.7 0.5 2.1
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 136 97.9 1.3 0.3 - 0.4
Öga C69 5 47.8 4.3 30.4 13.0 4.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 74 96.2 - 2.7 - 1.1
Sköldkörtel C73 20 98.0 1.0 - 1.0 -
Andra endokrina körtlar C74-75 3 85.7 - 14.3 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 31 62.6 13.5 11.6 2.6 9.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 228 86.3 7.5 1.1 1.0 4.2
  Hodgkin lymfom C81 14 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 97 99.6 0.2 - - 0.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 4 83.3 - - 5.6 11.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 33 76.8 8.5 6.7 3.0 4.9
  Leukemi C91-95 54 75.7 18.8 - 1.1 4.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 10 48.0 14.0 - - 38.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 17 73.5 15.7 1.2 2.4 7.2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 670 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.